بی بی سادات رضی بهابادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : علوم قران وحدیث(دانشگاه تهران)

 

كارشناسي ارشد:علوم قران وحدیث(دانشگاه تهران)

كارشناسي :دبیری الهیات(دانشگاه فردوسی مشهد)

 

زمینه های تدریس

  تفسیر قران کریم

   مقایسه قران کریم وکتاب مقدس

نهج البلاغه.صحیفه سجادیه