بی بی سادات رضی بهابادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

تفسیر استدلالی-مقطع دکتری

علوم قرآن(1)-مقطع کارشناسی ارشد

شناخت نهج البلاغه-مقطع کارشناسی

مقایسه قرآن و عهدین-مقطع کارشناسی ارشد

فایل ها و منابع درسی

صحیفه سجادیه - طرح درس

 مقایسه قرآن و عهدین - طرح درس