معصومه سادات حسینی کلهرودی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

رديف

عنوان

نوع مقاله

نام نشريه

شماره

سال

علمي پژوهشي

مروري

علمي ترويجي

ارائه در همايش علمي

چاپ شده در دائره‌المعارف

ساير

1

دعا در شاهنامه

 

 

 

همایش نیایش و دانشجو

 

 

بصورت مجزا از سوی صدا و سیما چاپ شده

 

80 و 79

2

الگو بودن همسران شهدا

 

 

 

زن و دفاع مقدس دانشگاه الزهراء

 

 

در خلاصه مقالات

 

1383

3

ایجاد و شناخت گرایشات مذهبی در کودکان

 

 

 

همایش نظام خانواده در اسلام

 

 

در خلاصه مقالات چاپ شده

 

1374

4

امام حسین و نیایش

 

 

 

عزت و افتخار حسینی بسیج کشور

 

 

درخلاصه مقالات چاپ شده

 

1380

5

نقش عبادات در بهداشت روان

 

 

 

بهداشت روانی دانشگاه تهران

 

 

در مجموعه مقالات همایش چاپ شده

 

1378

6

نقش زنان در ریاضیات در ایران

 

 

 

بین‌المللی زن و ریاضیات در ایران دانشگاه الزهراء

 

 

بصورت پوستر در همایش ارائه شد

 

1378

7

تفسیر علمی قرآن در قرن 14

 

 

 

بین‌المللی بانوان قرآن‌پژوه در تهران

 

 

سخنرانی در همایش

 

1384

8

سیر و سلوک در عرفان اسلامی

 

 

 

چهره‌های درخشان عرفان

 

 

در خلاصه مقالات چاپ شده

 

1381

9

نقش زنان در ریاضیات در ایران به زبان انگلیسی

 

 

 

مجله AWM امریکا

 

 

چاپ شده در سال 1998

 

1998

10

مبنای محدودیت شهادت زنان از دیدگاه فقهی و کلامی

ü

 

 

مجله مقالات و بررسی ها

 

 

شماره82

 

1386

11

نقش روزه در تزکیه

 

 

 

مجله زن روز

 

 

چاپ شده

 

1383

12

تفسیر علمی قرآن

 

 

 

 

 

 

مجله بینات

 

شماره 48

13

دنیاگرایی و پیروی از شیطان

 

 

 

مجله راه قرآن

 

چاپ شده

چاپ شده

 

1386

14

بررسی آموزش عالی در ایران

 

 

 

همایش توسعه و آموزش عالی ایران

 

 

ــــــــ

 

1380

15

نقد و بررسی دیدگاه هل سنت درباره آیه ولایت

 

 

 

مطالعات تفسیری قم

 

 

تاییدیه چاپ داده‌اند

 

1392

16

گرایشات مذهبی در نوجوانان

 

 

 

مجله راه قرآن

 

 

چاپ شده

 

1386

17

بی هویتی زن در چنبره تناقضات

 

 

 

مجله تراز (کانون دانشگاهیان ایران)

 

ش17

چاپ شده

 

1392

18

علامه جعفری حیات شناس مشرق

 

 

 

مجله تراز (کانون دانشگاهیان ایران)

 

ش15

چاپ شده

 

1392

19

تفاوت دموکراسی و مردم سالاری دینی

 

 

 

مجله تراز (کانون دانشگاهیان ایران)

 

ش8

چاپ شده

 

1392

 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

رديف

عنوان

نوع مقاله

نام نشريه

شماره

سال

علمي پژوهشي

مروري

علمي ترويجي

ارائه در همايش علمي

چاپ شده در دائره‌المعارف

ساير

1

دعا در شاهنامه

 

 

 

همایش نیایش و دانشجو

 

 

بصورت مجزا از سوی صدا و سیما چاپ شده

 

80 و 79

2

الگو بودن همسران شهدا

 

 

 

زن و دفاع مقدس دانشگاه الزهراء

 

 

در خلاصه مقالات

 

1383

3

ایجاد و شناخت گرایشات مذهبی در کودکان

 

 

 

همایش نظام خانواده در اسلام

 

 

در خلاصه مقالات چاپ شده

 

1374

4

امام حسین و نیایش

 

 

 

عزت و افتخار حسینی بسیج کشور

 

 

درخلاصه مقالات چاپ شده

 

1380

5

نقش عبادات در بهداشت روان

 

 

 

بهداشت روانی دانشگاه تهران

 

 

در مجموعه مقالات همایش چاپ شده

 

1378

6

نقش زنان در ریاضیات در ایران

 

 

 

بین‌المللی زن و ریاضیات در ایران دانشگاه الزهراء

 

 

بصورت پوستر در همایش ارائه شد

 

1378

7

تفسیر علمی قرآن در قرن 14

 

 

 

بین‌المللی بانوان قرآن‌پژوه در تهران

 

 

سخنرانی در همایش

 

1384

8

سیر و سلوک در عرفان اسلامی

 

 

 

چهره‌های درخشان عرفان

 

 

در خلاصه مقالات چاپ شده

 

1381

9

نقش زنان در ریاضیات در ایران به زبان انگلیسی

 

 

 

مجله AWM امریکا

 

 

چاپ شده در سال 1998

 

1998

10

مبنای محدودیت شهادت زنان از دیدگاه فقهی و کلامی

ü

 

 

مجله مقالات و بررسی ها

 

 

شماره82

 

1386

11

نقش روزه در تزکیه

 

 

 

مجله زن روز

 

 

چاپ شده

 

1383

12

تفسیر علمی قرآن

 

 

 

 

 

 

مجله بینات

 

شماره 48

13

دنیاگرایی و پیروی از شیطان

 

 

 

مجله راه قرآن

 

چاپ شده

چاپ شده

 

1386

14

بررسی آموزش عالی در ایران

 

 

 

همایش توسعه و آموزش عالی ایران

 

 

ــــــــ

 

1380

15

نقد و بررسی دیدگاه هل سنت درباره آیه ولایت

 

 

 

مطالعات تفسیری قم

 

 

تاییدیه چاپ داده‌اند

 

1392

16

گرایشات مذهبی در نوجوانان

 

 

 

مجله راه قرآن

 

 

چاپ شده

 

1386

17

بی هویتی زن در چنبره تناقضات

 

 

 

مجله تراز (کانون دانشگاهیان ایران)

 

ش17

چاپ شده

 

1392

18

علامه جعفری حیات شناس مشرق

 

 

 

مجله تراز (کانون دانشگاهیان ایران)

 

ش15

چاپ شده

 

1392

19

تفاوت دموکراسی و مردم سالاری دینی

 

 

 

مجله تراز (کانون دانشگاهیان ایران)

 

ش8

چاپ شده

 

1392

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

رديف

جوايز و تشويقات

1

برگزیده شدن در تمام همایش‌های ذکر شده به جهت مقالات ارائه شده در همایش‌ها (در لیست مقالات تمام همایش ها ذکرشده که در تمام آنها هدایا و لوح تقدیر گرفتم)

2

مدیرگروه نمونه در سراسر کشور در سالهای 81-78 (در طی سه سال قبولی) زمان تصدی مدیرگروه معارف ـ دریافت لوح تقدیر و هدایا از معاونت امور اساتید قم و دانشگاه الزهراء و ریاست آن.

3

برگزیده شدن بعنوان دانشمند ممتاز و پژوهشگر نوآور علوم و معارف قرآن کریم در سومین همایش بین‌المللی بانوان قرآن پروژه و دریافت لوح تقدیر و هدایا از آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهور آذرماه 1384

4

دریافت لوح تقدیر و جوائز بعنوان نفر ممتاز فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی و نفر سوم کارشناسی ارشد ریاضی محض

5

برگزیده شدن بعنوان کارشناس موفق گروه معارف سیما در سالهای 72-75 و دریافت لوح و هدایا

6

برگزیده شدن بعنوان بانوی نمونۀ منطقه 6 تهران و بانوی نمونه در تهران از طرف شهرداری  سال 1386 و 1387

7

پژوهشگر برتر دانشگاه از سال 80 تا 87 (تمام سالها)

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

رديف

عنوان

ناشر

تاريخ نشر

نوع اثر

تأليف

ترجمه

تصحيح نسخه خطي

1

کاوش‌های اخلاقی و تربیتی

نشر آیه

اسفند 1381

ü

ـــ

ـــ

2

امام علی (ع) زنان و قضاوت‌ها

نشر آیه

اسفند 1381

ü

ـــ

ـــ

 

 

 

سایر پژوهش ها