معصومه سادات حسینی کلهرودی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 تحصیلات

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

محل دانشگاه

تاريخ اخذ مدرك تحصيلي

عنوان پايان نامه

شهر

كشور

1

لیسانس

ریاضی محض

تهران

تهران

ایران

1369

ـــــــــــــــــ

2

لیسانس

فلسفه و کلام اسلامی

آزاد تهران مرکز

تهران

ایران

1368

ـــــــــــــــــ

3

فوق لیسانس

ریاضی محض(گرایش جبر)

آزاد تهران شمال

تهران

ایران

1375 (با درجه بسیار خوب)

گروههای فیبوناچی

4

فوق لیسانس

فلسفه و کلام اسلامی

آزاد تهران مرکز

تهران

ایران

1369(با درجه عالی)

برهان نظم در اثبات صانع

5

دکتری

فلسفه وکلام اسلامی

دانشگاه تهران

تهران

تهران

1392(با درجه بسیار خوب)

نقد و بررسی آراء رکن الدین خوارزمی الملاحمی در باب امامت از نظر علامه حلی

 

 

 زمینه های تدریس

 اندیشه اسلامی

 نهج البلاغه

  اخلاق