معصومه سادات حسینی کلهرودی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   سوابق خدمت دانشگاهي و غير دانشگاهي

رديف

محل خدمت

سمت

مدت خدمت

1

دانشگاه آزاد اسلامی

مدرس و سپس هیئت علمی گروه فلسفه

1380-1368 و هیئت علمی 80-73

2

دانشگاه الزهراء

مدرس و سپس هیئت علمی گروه معارف اسلامی

1368 و هیئت علمی 78 ادامه دارد

3

بسیج اساتید

معاونت بسیج

(82-1380)2 سال

4

دانشگاه الزهراء

مدیرگروه معارف اسلامی

3 سال (1381-1378)

5

دانشگاه الزهراء

سرپرست دانشکده الهیات

از 10/9/93- ادامه دارد

6

ارائه طرح آموزشهای قبل از ازدواج(کمیسیون بانوان استان تهران)

طراح طرح آموزشها...

1380

7

همکاری در طرح جهانهای فراطبیعی با سایر اساتید معارف اسلامی دانشگاه الزهراء(س) (گروه معارف اسلامی الزهرا)

یکی از اعضای گروه طرح

83 و 84

8

همکاری در شورای تألیف کتب درسی آموزش و پرورش (آموزش و پرورش)

عضو شورای تألیف

82 و 83

9

مشاور در سازمان ملی جوانان (مرکز مشاوره شقایق)

مشاور

83-80

10

مجری طرح نقش دعا در بهداشت روانی دانشجویان (دانشگاه الزهرا)

مجری

85-84

11

مجری طرح تطبیق علوم روز با قرآن(دانشگاه الزهرا)

مجری

84-ادامه دارد

12

مجری طرح زن و مهدویت(دانشگاه الزهرا)

مجری

86-85

13

برگزاری اولین نشست علمی اساتید معارف منطقه 1 کشور(دانشگاه الزهرا)

مجری

26/3/79

14

برپایی کارگاه پژوهش جهت خوهران اساتید معارف(دانشگاه الزهرا)

مجری

25/9/79

15

برپایی نمایشگاه آثار هنری دانشجویان با موضوع عشق به خداو اهل بیت(ع) (دانشگاه الزهرا)

 

مجری

10/12/79

16

برپایی مسابقه علمی فرهنگی جهت دانشجویان و کارکنان به مناسبت سال امام علی(ع) و اهداء جوایز از سوی گروه معارف اسلامی

مجری

79

17

برپایی دور مکالمه عربی جهت اساتید خواهر معارف اسلامی

مجری

2/80

18

ایجاد کتابخانه تخصصی معارف اسلامی

مجری

79

19

معرفی بیش از یکصد زن دانشمند شیعه در تاریخ اسلام به مدت 3سال

کارشناس اصلی برنامه

75-72

20

کارشناس گروه معارف اسلامی سیما شبکه 1 و 3

کارشناس

81-72

21

عضو هیئت علمی همایش نیایش دانشجو در صدا و  سیما

عضو هیأت علمی همایش

1380

22

مجری و دبیر همایش دانشگاه زن و دفاع مقدس-دانشگاه الزهراء(س)

مجری و دبیر هیئت علمی و اجرایی همایش

1383

23

کارشناس برنامه دانش و شبکه جوان رادیو

کارشناس

83-80

24

عضویت در اقامه نماز دانشگاه الزهراء(س)

عضو

88-ادامه دارد

25

عضو انجمن معارف اسلامی ایران

عضو

1378

26

عضو مجمع متخصصین ایران مجمع اساتید

عضو

1378

27

عضو موسس و شورای مرکزی مجمع مدرسان معارف اسلامی کشور

موسس مجمع و عضو

79- ادامه دارد

28

دبیر کمیته پژوهش و کمیته نشر و ارزیابی مجمع مدرسان معارف اسلامی کشور

دبیر کمیته

80-ادامه دارد

29

عضو کمیسیون بانوان استان تهران

عضو

78

30

عضو کمیته ازدواج استان تهران

عضو

80

31

عضو شورای مرکزی انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی

عضو

80

32

عضو شورای مرکزی انجمن زنان پژوهشگر مسلمان

عضو

81

 

   عضويت در هيأت تحريريه

رديف

نام مجله

نوع مجله

مدت عضويت

1

کتاب روش ما

علمی

از سال 1384 تاکنون ادامه دارد

2

کتاب زنان

علمی

از سال 1384 تاکنون ادامه دارد

3

مجله آئین نو

علمی

سال 1385 تاکنون

 

   

 

عضويت در مجامع علمي

1

دبیر کمیته خواهران انجمن معارف اسلامی ایران

2

عضو کمیسیون بانوان استان تهران 80-74

3

عضو شورای مرکزی انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی 85-81

4

عضو شورای مرکزی و مؤسس مجمع مدرسان معارف اسلامی 79 تاکنون ادامه دارد

5

عضو انجمن ریاضی ایران 64 تاکنون ادامه دارد

6

مؤسس انجمن زنان ریاضیدان ایران 1381 به بعد

7

عضو بسیج اساتید کشور و مؤسس بسیج اساتید در دانشگاه الزهراء 79

8

معاونت فرهنگی بسیج اساتید کشور بمدت 3 سال (85-82)

9

عضو انجمن صنفی هیئت علمی دانشگاه‌ه کبراد از سال 84 به بعد

10

دبیر کمیته تحقیق و پژوهش و نشر و ارزیابی مجمع مدرسان از سال 80 به بعد

11

مجری و هیئت علمی همایش زن و دانشگاه و دفاع مقدس 83

12

عضو مرکز مشاوره شقایق وابسته به سازمان ملی جوانان از سال 85 به بعد

13

عضو کمیته ازدواج استان تهران (83-79)

14

عضو هیئت علمی همایش نیایش و دانشجو ـ همایش زن و امنیت ـ سال 80 و79

15

شرکت در همایش‌های مختلف علمی

16

ارائه مقاله در همایش بین‌المللی زن و ریاضیات در ایران

17

ارائه مقاله جایگاه زن در ریاضیات در ایران در مجله AMN امریکا (انجمن زنان ریاضیدان امریکا)1998

18

شرکت در همایش بین‌المللی بانوان قرآن‌پژوه و برگزیده شدن بعنوان دانشمند ممتاز آذرماه 84

19

عضو مجمع متخصصین ایران مجمع اساتید از سال 82 به بعد

20

عضو کانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی از سال 78 به بعد

21
صاحب امتیاز و مدیر مسئول پانسیون پرنیان از سال 1389