منیژه حقیقی نسب ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر منیژه حقیقی نسب ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

دانشیار بازاریابی در گروه مدیریت


گوگل اسکولار

CV Haghighinasab

رزومه حقیقی نسب خرداد 1400

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : مدیریت - گرایش بازاریابی بین الملل

   كارشناسي ارشد:  مدیریت - گرایش مالی

   كارشناسي : اقتصاد

 

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ، گروه مدیریت، اتاق 416

   تلفن: 9124759382  98+ 

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  mhaghighinasab@alzahra.ac.ir