منیژه حقیقی نسب ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

  دانشگاه الزهرا (س) – دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي- دانشيار گروه مديريت
 عضو هيات علمي گروه مديريت از 1378 تا كنون
 نماينده دانشگاه الزهرا ( س) در طرح كاراد (كارآفريني ) 1382
 معاون آموزشي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهرا 1383 - 1382
 پژوهشگر برگزيده دانشگاه الزهرا در گروه مديريت آذرماه 1384 و 1388و 1390
 مشاور انجمن توليدكنندگان لوله و اتصالات پي وي سي 1387 – 1373
 مشاركت در تدوين 4 استاندارد ملي در صنعت لوله و اتصالات پي وي سي و يك استاندارد ملي در تدوين پايان نامه )
 مشاور شركت سرمايه گذاري دارويي تامين1383-4
 همكاري علمي و پژوهشـــي با دانشـــكده مديريت ،كارآفريني و پرديس فارابي دانشـــگاه تهران، دانشـــكده مديريت و
 حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي ، دانشگاه پيام نور، موسسه آموزش عالي ارشاد دماوند و ....
 عضو هيات موسس انجمن علمي بازاريابي ايران 1387
عضو انجمن فن آوري ارتباطات و اطلاعات 1387
 عضو انجمن آموزش عالي ايران 1389
 مدير گروه مديريت دانشگاه الزهرا (س) 1388
 رئيس دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهرا (س) 1391 -1388

تدریس در دانشگاه UAB بارسلون اسپانیا