منیژه حقیقی نسب ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : مدیریت - گرایش بازاریابی بین المللی

كارشناسي ارشد: مدیریت - گرایش مالی

كارشناسي : اقتصاد

 

زمینه های تدریس

مديريت بازاريابی بین الملل

بازاریابی الکترونیک

بازاریابی صنعتی

بازاریابی خدمات