منیژه حقیقی نسب ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

مقاله بررسي تصوير سازي نقش جنسيت در آگهي هاي بازرگاني سيماي جمهوري اسلامي ايران
فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات زنان ، دانشگاه الزهرا ، بهار 1384

مقاله مدل اندازه گيري آمادگي الكترونيكي براي پذيرش تجارت الكترونيكي در صـنايع پتروشـيمي ايران، فصلنامه
پژوهشـي – علمي اقتصـاد و تجارت نوين، معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني، سال دوم ، شماره
هفتم ، زمستان 1385، ص ص 61 -25
 مقاله بازاريابي الكترونيك در شــماره هاي مختلف ماهنامه علمي تخصــصــي وخبري انجمن توليدكنندگان لوله و
اتصالات پي وي سي فروردين – مهرماه1386

 مقاله"بازاریابی الکترونیک" در شماره های مختلف ماهنامه علمی تخصصی و خبری انجمن تولید کنندگان لول و اتصالات پی وی سی، فروردین-مهرماه 1386

مقاله" ارائه مدل تحلیل چند معیاره رضایت (MUSA) به منظور سنجش رضایت مشتریان"، مجله مدیریت بازاریابی،سال سوم، پیش شماره4،دوفصلنامه، بهار و تابستان1387، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران، صص 85-103

 مقاله" بررسی میزان اهمیت عوامل تعیین کننده در انتخاب و خرید گوشی تلفن همراه در بین مصرف کنندگان شهر تهران"، مجله پژوهش های مدیریت، سال نوزدهم، شماره 79، زمستان 1387، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ص ص 97-113

مقاله" ارزیابی سطوح پذیرش تجارت الکترونیک در صنایع پتروشیمی"، فصلنامه پژوهش های مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال اول، شماره دوم، زمستان 1387، ص ص 123-157

مقاله" شهروندگرایی در دولت:بررسی موفقیت دولت در ارائه خدمات الکترونیکی در دفاتر خدمات ارتباطی و پلیس+10 از دیدگاه شهروندان تهرانی"، فصلنامه پژوهش های مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان دوره2، شماره4، زمستان 1388، ص ص 131-153

مقاله" امکان سنجی استفاده از نام تجاری در صنعت داروسازی ایران"، دوماهنامه علمی-پژوهشی پژوهنده، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال 14، خرداد و تیر 1388، ص ص 99-109

مقاله" ارزیابی کیفیت وب سایت های اطلاعات علمی و دانشگاهی از دید دانشجویان مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه های دولتی شهر تهران"، فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش عالی، سال دوم، شماره 4، بهار 1389

مقاله "بررسی عوامل ایجاد کننده و تداوم دهنده رابطه بین خریداران و تامین کنندگان صنعتی در ایران: مورد پژوهی بازار جرثقیل صنعتی"، فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1389

Assessing Quality Criteria of Information Systems Being Viewed by Software Developed and Users in the Capital City of Tehran, Presented in 7th Annual AGBA World Congress, December 1-3, 2010, Universiti Malaysia(UPM), Malaysia

"تاثیر ارزش های برند بر عملکرد رابطه در بازارهای B2B (مطالعه موردی شرکت شاتل)"، فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دهم، شماره 8، پیاپی 41، زمستان 1390، ص ص 27-41

 "عوامل تاثیر گذار بر کسب و کار الکترونیک در سازمان های ایرانی"، فصلنامه علمی پژوهشی فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره4، شماره 10، بهار 1391، ص ص 40-25

"تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند در بخش نرم افزاری صنعت فناوری اطلاعات"، مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان، دوره2، شماره4، زمستان 1391 ص ص 195-182

  "ارزیابی کیفیت سیستم های اطلاعاتی بر اساس مدل ISO/IEC در سازمان های ایرانی"، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های تجربی حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، سال دوم، شماره6، پائیز 1392، ص ص 131-147i

Identification of Innovation Marketing Strategies to Increase the Performance of SMES in Iran, International of Fundamental Psychology & Social Sciences, Malaysia,IJFPSS. Vol. 3, NO.2, pp. 26-30, June 2013

The Effect of Channel Function Performance on Relationship Quality with Organizational Jornal of Fundamental Psychology & Social Science, Malaysia, IJFPSS, Vol. 3, NO.3, pp. 42-47. Sept 2013,  

"بررسی نقش میانجی کاربرد دانش بازاریابی به منظور ارتقا نواوری سازمانی از طریق مدیریت سرمایه مشتریان : مدل یابی ساختاری"، پژوهشنامه مدریت بازاریابی دانشگاه کردستان، سال اول، شماره اول، زمستان 1392، صص 5-15

"پذیرش پیامکهای تبلیغاتی در میان کاربران تلفن همراه شهر تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات نوین بازاریابی، ویژه نامه بهار 1393 

مقالات ارائه شده در کنفرانس های علمی

 مقاله "بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان در جهان" همایش زنان کارآفرین در بازرگانی کشور در وزارت بازرگانی، 17 خردادماه 1384

مقاله "امکان سنجی استفاده از نام تجاری در صنعت داروسازی ایران"، اراده شده در بخش پوستری کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، 2و3بهمن ماه 1386، سالن همایش رازی

مقاله "بررسی کیفیت خدمات در صنعت بانکداری خصوصی"، ارائه شده در بخش پوستری کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی 2و3 بهمن ماه 1386، سالن همایش رازی

مقاله "ارزیابی موفقیت دفاتر خدمات دولت الکترونیکی از دیدگاه شهروندان تهران"، بعنوان مقاله برتر در پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیکی 3و4 آذرما 1387 در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

مقاله "شهروند گرایی در دولت: بررسی موفقیت دولت در اجرای طرح ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان در ایران"، ارائه شده در بخش پوستری دومین کنفرانس بین المللی نطام اداری الکترونیکی، 4و5 مرداد ماه 1388 مرکز همایش رازی

مقاله "پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی از دیدگاه مشتریان بر اساس مدل تجزیه رفتار برنامه ریزی شده در بانک های دولتی و خصوصی شهر تهران"، ارائه شده در بخش پوستری اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی، 21و22 آذرماه 1388

مقاله "شهروندگکرایی در دولت: بررسی موفقیت دولت در اجرای طرح ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان در ایران"، در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، 1و2 تیرماه1389، دانشگاه آزاد اسلامی

مقاله " بررسی میزان مشلرکت مدیران فروش در مدیریت کانال بازاریابی در رابطه با رده مدیریتی آنها در شرکت های دارویی ایران"، سومین کنفرانس نطام پخش، 10و11مردادماه 1389، سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

مقاله "ارائه یک برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی نمونه یزد"، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتزیک و عملکرد، 19و20 دی ماه 1389، سالن همایش رازی

A success model for Business Process Management Implementation, International Conference on Future Information Technology: ICFIT 2010, China, 26/02/2011

ITIL Adoption Model based on TAM, ICSSH 2011: International Conference on Social Science and Humanity, Singapore, March 2011

"کارافرینی و برند سازی در محصولات هنری ایران"، ارائه شده در همایش دست بافته های میل و قلاب و سبک زندگی ایرانی، دانشگاه الزهرا، بهمن ماه 1392

"آسیب شناسی رشته بازاریابی در آموزش عالی ایران بر اساس دی ان آ جدید بازاریابی"، اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت نظام دانشگاهی، دانشگاه شریف، اردیبهشت 1393

"بررسی مشکلات صادرات محصول زعفران به خصوص بررسی لزوم برند سازی و اراده راهکار با استفاده از تکنیک فراتحلیل"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت: چالش ها و راهکار ها، شیراز، بهمن ماه 1393

"تاثیر فرهنگ نوآوری و ساز و کارهای ن.آ.ری بر توسعه تجارت الکترونیک"، اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسه پایدار، اسفندماه1393

Investigation the Effect of  Organizational Brand, Perceived Reputation and Perceived Image on consumers Loyalty and Commitment, 1st International Symposium on Management with a Focus on Sustainable Development, Feb. 27

Providing a Hierarchical Framework to Examine the Role of Information Technology and Strategic Cost Management in Evaluating the Organization,s Performance, 1st International Management Tools & Techniques Conference, Feb 24-25, Tehran, Iran

"بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و تسهیم اطلاعات بر یکپارچگی لجستیک و عملکرد عملیاتی"، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، 19 اسفند 1393

"بررسی صادرات نفت ایران با رویکرد ارزش آفرینی"، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، دهم اسفند 1393،شیراز، ایران

" ارائه یک الگوی مفهومی عملکرد بازاریابی سبز با رویکرد فراتحلیل"، کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و فناوری های محیط زیست( CESET 2015) ، 15و16 اردیبهشت1394، دانشگاه تهران

"شناسایی فرصت ها و چالش های بازاریابی محصولات ارگانیک در ایران"، دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز ( IECGE 2015) 12 می 2015، بابلسر، ایران

"امکان سنجی حضور در بازارهای منطقه توسط شرکت های بیمه ایرانی"، هشتمین کنفرانس علمی دانشجویان ایرانی در فدراسیون روسیه، 24-26 آپریل، دانشگاه سن پترزبورف روسیه

"ادراک خرده فروشان از ارزش ویژه برند و تاثیر بر سودآوری عملکرد برند لوازم خانگی در ایران، کنفرانس بین المللی مدیربیت، اقتصاد و علوم انسانی، 17 می 2015، استانبول، ترکیه

 

 

 

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 ترجمه و تالیف کتاب "اصول و مفاهیم بازاریابی بین الملل و جهانی با نگرش کاربردی" 1383

 

سایر پژوهش ها

 طراحی ساختار سازمانی واحد بازاریابی شرکتهای دارویی وابسه به شرکت سرمایه گذاری تامین 1383

مقاله کیفیت، نشریه تخصصی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی، مرداد 1384

مقاله آگاهی و شناخت نسبت به مارک محصول و قدرت حفظ مشتری، نشریه انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی شهریور 1384

مقاله کیفیت و مشتری مداری، نشریه انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ، مهر 1384

مقاله سراب های شغلی و پیامد های آن، جشنواره راهنمایی و مشاوره شغلی، جهاد دانشگاهی واحد الزهرا و ستاد کارآفرینی تهران، 28-30 بهمن 1386،صص 172-198