نرگس درویش، استادیار گروه اقتصاد

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

دانشگاه الزهرا 

 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی

كارشناسي ارشد:   اقتصاد

كارشناسي : اقتصاد نظری

 

زمینه های تدریس

 در دانشگاه الزهرا:  اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی، مبانی علم اقتصاد، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، اقتصاد سنجی مالی، اقتصاد رفاه، اقتصاد مدیریت، ریاضیات 1 و 2

 در دانشگاه لستر: مبانی اقتصاد، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، جبر خطی و بهینه سازی، کاربرد ریاضی در اقتصاد، حساب دیفرانسیل