حسین راغفر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

     رئیس فدراسیون فوتبال، از سال 1361-1360

قائم مقام سازمان تربیت بدنی، سال 1364-1362

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)، گروه اقتصاد، از 1364 تا کنون

سردبیر کیهان انگلیسی، سال 1372-1365

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر همکاری های علمی بین المللی، وزارت علوم، 1372-1368

مشاور سازمان تأمین اجتماعی، سال 1382-1381

مشاور معاونت اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سال 1382

معاون سازمان مدیریت برنامه ریزی و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنام ریزی، سال 1383-1382

مدیر ملی پروژه حمایت های اجتماعی بانک جهانی در ایران، سال 1383-1382

مشاور وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، سال 1386-1383

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، سال 1388-1385

عضو شورای پژوهشی دانشگاه الزهرا(س)

عضو هیأت مدیره انجمن بهداشت ایران

عضو هیأت مدیره جمعیت توسعه علمی و فناوری ایران

عضو کمینه علمی همایش بزرگداشت روز نان

عضو اتاق فکر و شورای مشورتی دانشگاه الزهرا(س)

عضو کمیسیون تخصصی گروه  علوم انسانی (اقتصاد، مدیریت و حسابداری) هشتمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه

مشاور راهبردی رئیس دانشگاه الزهرا (س)

عضو کمیته هدایت و نظارت طرح کلان حوزه اقتصاد مقاومتی (ارتقاء و تبدیل 5 دانشگاه و 5 واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی) (6/3/96)