سید عباس موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 1. اثبات ماهیت دوگانه حق از دیدگاه علامه طباطبایی

2- بررسی تکوینی یا اعتباری بودن حق از دیدگاه آیت الله مصباح

3. مفهوم شناسی «حیات» و جایگاه آن در سبک زندگی اسلامی

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 1. مفهوم شناسی جهان شمولی آموزه های قرآنی و خاستگاه آن

2. سلامت و بیماری قلب در قرآن

3. نوشیدنی های طیب و خبیث و نقش آن در سلامت جسم و روح از منظر قرآن کریم

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 1. انتخاب پایان نامه دکتری به عنوان اثر مورد تحسین کتاب سال حوزه علمیه قم در سال 1392

2. پذیرفته شدن مقاله «اثبات ماهیت دوگانه حق از دیدگاه علامه طباطبایی» به عنوان مقالات برتر همایش بین المللی اندیشه های علامه طباطبایی

3. انتخاب مقاله «مفهوم شناسی جهان شمولی آموزه های قرآن و خاستگاه آن» به عنوان مقاله برتر همایش ملی جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر

کتب تألیف/ترجمه شده

 1. اثبات توحید ربوبی در قرآن کریم

2. معارف علمی کاربردی رشته کشاورزی

3. معارف علمی کاربردی رشته هنر

 

سایر پژوهش ها

 1. اخلاق مهندسی