سید عباس موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : مدرسی معارف

كارشناسي ارشد: فلسفه

كارشناسي : الهیات و معارف اسلامی (فلسفه)

 

زمینه های تدریس

   فلسفه

    کلام

   معرفت شناسی

    منطق