امیر آقامحمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

 

امیر آقامحمدی

استاد گروه فیزیک ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

  •  

 

   دكتري (Ph.D) : فیزیک ریاضی ، دانشگاه صنعتی شریف 

   كارشناسي ارشد: فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف  

   كارشناسي : فیزیک ، دانشگاه شیراز

 

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی 

   تلفن: (2262) 88058940-21 98+

   دورنگار : 88041344 21 98+

   پست الکترونیک : a_aghamohammadi.at.yahoo.com ، mohamadi.at.alzahra.ac.ir

   رزومه من 

   My Google Scholar