امیر آقامحمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

Enter Title

نمونه سوال‌های درس‌هایِ ترم‌هایِ قبل را می‌توانید اینجا پیدا کنید.

 درس‌های ترم ۹۸-۲

 

 درس‌های ترم ۹۸-۲

 موج و ارتعاش- 

 پديده هاي بحراني

 فیزیک ۱ (گروه شیمی) -