امیر آقامحمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 پديده هاي بحراني- 

من تا کنون چندین بار درسِ  پدیده‌هایِ بحرانی را در دانشگاهِ الزهرا تدریس کرده‌ام. در این مدت این درس‌نامه‌ را برایِ این درس آماده و استفاده کردم. سئوال‌هایی که در کلاسِ درس مطرح می‌شد باعث شد بعضی از بخش‌ها تکمیل و مواردی بیش‌تر تشریح شوند.  

توجه داشته باشید که این درس‌نامه هنوز در شکلِ ابتدایی است. علاوه بر این‌که هنوز ناقص است،  احتمالا اشکالاتی دارد.

فصل ۱- فصل ۲- فصل ۳- فصلِ ۴

امتحانِ میان‌ترمِ اول- حلِ میان‌ترمِ دوم 

امتحانِ میان‌ترمِ دومحلِ میان‌ترمِ دوم