دکتر لیلا ثمنی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

  سرپرست حوزه ی علمیه حضرت فاطمه س سال 1386

معاون آموزش سطح 3 حوزه ی علمیه حضرت عبدالعظیم ع سال 1387  

مسئول پذیرش در مدیریت حوزه های علمیه خواهران سال 1382 

عضو شورای علمی مدیریت حوزه های علمیه - منطقه یک سال 1385 -87

عضو گروه ارزیابی حوزه های علمیه تهران ، سمنان ، دمغان

عضو هیئت گزینش طلاب سطح 3

مدیر اجرایی دوره آموزش اساتید حوزه های علمیه

 عضو هیئت نظارت بر امتحانات حوزه های علمیه

عضو کمیته اجرایی همایش بین المللی جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گفتگوهای فرهنگی

عضو کمیته اجرایی همایش بین المللی معاصر سازی زندگی حضرت فاطمه س

راهنمایی پایان نامه

- مشروعیت عبادات صبی

کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب

- فلسفه برون دینی و درون دینی حجاب در اسلام

کارشناسی (سطح2)

 - مبانی فقهی استفاده از الکل در مصنوعات شیمیایی از دیدگاه امامیه

کارشناسی (سطح2)

ارزیابی مقالات

- داوری مقالات فصلنامه عربی-پژوهشی دانشگاه الزهرا س و شورای فرهنگی-اجتماعی زنان

- ارزیابی 13 عنوان مقاله با موضوع حجاب و عفاف در بیمارستانها و مراکز درمانی جهت همایش حجاب در بیمارستانها

- ارزیابی مقاله برای همایش بین المللی "جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گفتگوهای فرهنگی"

- داوری پایان نامه های ارشد فقه و مبانی حقوق