دکتر خدیجه مظفری

استادیار گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مقاله های علمی - پژوهشی:

مقالات پژوهشي:

1395  مقاله ماهیت تعهد کفیل در عقد کفالت: تخییری یا بدلی

      در حال داوری

1396 مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفی

مجله حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  چاپ شده


1395 مقاله قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر رویه قضایی

مجله تعالی حقوق، قوه قضاییه چاپ شده


1395- مقاله بررسی حقوقی مدل مشارکت شرکت های ایرانی و خارجی در چارچوب قراردادهای جدید نفتی

همایش بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، 20 و 21 تیرماه 1395


1395 مقاله مقررات حقوقی قوانین برنامه در بخش کشاورزی چالش ها و چشم اندازها

همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله از منظر خقوق اقتصادی انجمن علمی حقوق اقتصادی ایران - 21 اردیبهشت 1395


1394- مقاله نظام های حقوقی بهره برداری از اراضی طرح 550 هزار هکتاری خوزستان

اولین همایش ملی بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایلام 26-27 آبان 1394 - اهواز


1393- مقاله تعهد تخییری

فصلنامه حقوق خصوص، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران – چاپ شده

1393 مقاله زیان بدنی درگذشتگان

یادواره دکتر کاتوزیان چاپ شده


1384- مقاله از جنايت تا مكافات، در زمينه حقوق و ادبيات، نشريه دانشجويي خواهان 1384 – مقاله حقوق محیط‌زیست، حقوق انسان‌ها نه محيط، نشريه دانشجويي خواهان

1381- مجلد رفتار علوي و جوانان (حائز رتبه 2 استاني)

1380- مجلد فردايي بهتر در سايه دين، آزادي و گفتگوي تمدن‌ها (جايگاه دين و آزادي در قانون اساسي) (حائز رتبه 2 استاني)