دکتر خدیجه مظفری

استادیار گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
رزومه علمی

دکتر خدیجه مظفری سیبنی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

 
استادیار گروه حقوق

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی


وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

   دكتري (Ph.D) :     دانشگاه تهران - حقوق خصوصی

   كارشناسي ارشد:    دانشگاه تهران - حقوق خصوصی

   كارشناسي :         دانشگاه تهران - حقوق


   آدرس:  تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، گروه حقوق

   تلفن دفتر مدیریت گروه حقوق:       85692886-021

   تلفن اتاق:                         85692937-021

   تلفن همراه:                      7905-582-0912

   پست الکترونیک :       Kh.Mozafari@alzahra.ac.ir

   تلگرام :  https://telegram.me/Dr_Mozafari_Siboni