سیمین حسینیان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات

دكتري (Ph.D.) :  مشاوره از دانشگاه UCLA (کالیفرنیا – لس آنجلس) آمریکا

كارشناسي ارشد:مشاوره از دانشگاه UCLA

كارشناسي : مشاوره از دانشگاه تهران


زمینه های تدریس