دکتر فتحیه فتاحی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

مقالات

 

رديف

عنوان

نوع مقاله

نام نشريه

شماره

سال

علمي پژوهشي

مروري

علمي ترويجي

ارائه در همايش علمي

چاپ شده در دائره‌المعارف

ساير

علمی پژوهشی

1

مباني شخصيت زن از ديدگاه اسلام

¢

 

 

 

 

 

علوم انساني دانشگاه الزهراء(س)

40

80

2

معنا شناسی الفاظ حدیث

¢

 

 

 

 

 

علوم انسانی دانشگاه الزهراء(س)-زبان شناسی

سال 16، ش63و64

زمستان85

3

بررسی منشأ پیدایش شیعه و تفاوت آن با مذاهب دیگر

¢

 

 

 

 

 

شیعه شناسی

سال5، ش20

زمستان86

4

مبارزه پیامبر(ص) با آداب و رسوم خرافی

¢

 

 

 

 

 

شیعه شناسی

سال6، ش21

بهار87

5

اعتبارسنجی روایات تفسیری علی بن ابراهیم در تفسیر قمی

¢

 

 

 

 

 

مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی

80

تابستان87

6

حکمت اختلاف فعلی در آیات متشابه لفظی

¢

 

 

 

 

 

تحقیقات قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س)

9

87

7

تأثیر پايه هاي فکری حامد ابوزید در نگرش او به مسائل زنان

¢

 

 

 

 

 

مطالعات زنان

سال8، ش3

89

8

حدیث پژوهی علامه سبزواری

¢

 

 

 

 

 

حدیث پژوهی دانشگاه کاشان

3

88

9

مباني و قواعد تفسيري علامه شعراني

¢

 

 

 

 

 

تحقيقات قرآن و حديث

2

89

10

روش فهم حديث در وسائل الشيعه (نجيمه افشاري)

¢

 

 

 

 

 

حديث پژوهي دانشگاه كاشان

4

89

11

وا‍ژه پژوهي در روايات تفسيري ضحاك بن مزاحم

¢

 

 

 

 

 

پژوهش ديني

20

89

12

جايگاه نقد حديث در وسائل الشيعه(نجيمه افشاري)

¢

 

 

 

 

 

تحقيقات قرآن و حديث

 

 

13

شهيد ثاني رجالي بزرگ شيعه

¢

 

 

 

 

 

حديث پژوهي

ش7

90

14

معناشناسي الفاظ قرآن در تفسير مجمع البيان (فاطمه نظري)

¢

 

 

 

 

 

مطالعات قرآن و حديث

9

پاييز و زمستان90

15

بررسی تلاش های علمی و عملی علامه شعرانی در تبین حدیث (سعيده كاظم توري)

¢

 

 

 

 

 

حديث پژوهي

ش9

92

16

عوامل به وجودآورنده آیات مشابه

¢

 

 

 

 

 

پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

ش 1

92

17

راهکارهای علامه شعرانی در حل تعارض اخبار

¢

 

 

 

 

 

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

ش20

92

18

نقش اراده انسان در تحقق آینده موعود (فرشته سقا)

¢

 

 

 

 

 

انسان پژوهی دینی

ش32

زمستان93

19

روش شناسی علامه جعفری در شرح نهج البلاغه (لعیا مرادی)

¢

 

 

 

 

 

پژوهش نامه علوی

ش2

92

20

روش آیت اله خویی در تعارض جرح و تعدیل راویان (فاطمه ونکی)

¢

 

 

 

 

 

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

مجوز

 

21

حکمت تفاوت اسلوب های بیانی در آیات مشابه(زهره اهوارکی)

¢

 

 

 

 

 

پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

ش1

92

22

معناشناسی امام حق در آیات قرآن کریم(فریده امینی)

¢

 

 

 

 

 

مطالعات تفسیری

ش20

زمستان93

23

گونه شناسی تعلیق های کاشف الغطاء بر شرح نهج‌البلاغه

¢

 

 

 

 

 

پژوهش های نهج‌البلاغه

مجوز

 

24

آرای دانشمندان غربی در تفسیر نهج البلاغه

¢

 

 

 

 

 

پژوهش های نهج‌البلاغه

ش37

92

25

دلاله الامام الباطل فی القرآن الکریم(فریده امینی)

¢

 

 

 

 

 

آفاق‌الحضاره

مجوز

 

26

واکاوی مولفه های بلاغی در منهاج البراعه(مرضیه محصص)

¢

 

 

 

 

 

پژوهش نامه نهج البلاغه

ش7

پاییز93

27

تأملی در روایات نهج البلاغه در نکوهش زن(محمدرضا رسولی- الهه حاتمی راد)

¢

 

 

 

 

 

پژوهش نامه نهج البلاغه

ش6

تاستان93

28

معناشناسی کلمه در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی (دکتر بهارزاده- مرضیه شفیع زاده)

¢

 

 

 

 

 

پژوهش های قرآن و حدیث

ش1

تابستان 93

29

المعتقدات الخرافیه حول المراه

¢

 

 

 

 

 

نصوص معاصره

ش24-25

1433ق

 30 ارزيابي مدخل سجع از دايره المعارف قرآن ليدن.pdf                   
 31 بررسي روايات امام علي (ع)در توصيف ويژگي هاي فردي زن.pdf                   
 32 ارزيابي و نقد مدخل جنسيت از دايره المعارف قرآن ليدن.pdf                   
 33 بررسي آرا سيوطي در اجمال و تبيين آيات قرآن كريم با محوريت انديشه هاي علامه طباطبايي.pdf                   
 34 بررسي چند معنايي واژه روح در قرآن.pdf                   
 35 بررسي روايات امام علي (ع)در توصيف ويژگي هاي فردي زن.pdf                   
 36 تحقيق در اسناد ومتن حديث جف القلم بما هو كائن.pdf                   
 37 تبيين و تحليل رابطه متن و مخاطب در پيام هاي قرآن.pdf                   
 38 تحليل محتواي مكاتبات و مذاكرات امام حسين(ع)در جريان قيام عاشورا.pdf                   
 39 تحليل مولفه هاي معنايي امام در آيه 12 سوره يس.pdf                   
 40 دلالات الامام الباطل في القرآن الكريم.pdf                   
 41 ديدگاه تفسيري علامه طباطبايي پيرامون روابط بين الملل.pdf                   
 42 روش شناسي استنادهاي علامه اميني در اثبات ولايت امام علي (ع).pdf                   
 43 معيارهاي مشترك شيخ طوسي و بيهقي در فهم احاديث فقهي با تآكيد بر....pdf                   
 44 مفهوم سازي واژه لسان در قرآن در پرتو نظريه استعاره شناختي.pdf                   
 45 تحليل محتواي سه خطبه غدير با رويكرد لايه شناسي مضموني.pdf                   
 46 تحليل محتواي احاديث رضوي در موضوع بخل.pdf                   

علمی ترویجی

47

نقش فنون بلاغت در فهم متون دینی

 

 

¢

 

 

 

سفینه

سال5، ش20

پاییز87

48

اصول الفقه الحدیثی فی الکتب الاربعه

 

 

¢

 

 

 

آفاق الحضاره

سال10، ش20

مهر86

49

تمثيلات و تشبيهات قرآن و فرهنگ زمانه(نجيمه افشاري)

 

 

¢

 

 

 

سفينه

26

88

50

بسترهاي پيشرفت و انحطاط زن مسلمان

 

 

¢

 

 

 

بانوان شيعه

19

88

51

تأثير ثقل وحي بر پيامبر(ص) (زهرا جديدي)

 

 

¢

 

 

 

منهاج

10

89

52

مروري بر زندگاني فاطمه ام الحسن و جايگاه علمي او(فهيمه غلامي نژاد)

 

 

¢

 

 

 

بانوان شيعه

26

بهار و تابستان90

53

مناقب اهل بیت در تفسیر مراغی(فاطمه عباسی)

 

 

¢

 

 

 

دانشنامه علوم قرآن و حدیث

ش1

92

54

شاخصه‌های ائمه باطل از منظر حضرت زهرا(فریده امینی)

 

 

¢

 

 

 

سفینه

ش43

تابستان93

 55 آرا تفسيري آيه الله جوادي آملي در موضوع عفاف با رويكرد تحليل محتوا.pdf                   
 56 ارزيابي ديدگاه گلدزيهر در خصوص عصمت پيامبر(ص).pdf                   
 57 ارزيابي مدخل خانواده از دايره المعارف لايدن.pdf                   
 58 پژوهشي در تاريخ گذاري سوره مطففين.pdf                   
 59 تجلي قرآن در دعاي مكارم الاخلاق امام سجاد(ع)با رويكرد بينامتني.pdf                   
 60 بازخوانشي از اقتباس هاي قرآني در صحيفه سجاديه.pdf                   
 61 ارزيابي مدخل خانواده از دايره المعارف لايدن.pdf                   

 

 

38

زن در قرآن و عهدین

 

¢

 

 

 

 

قرآن در آینه پژوهش

 

 

39

شیوه های جمع و تأویل اخبار در تهذیب الاحکام

 

¢

 

 

 

 

علوم حدیث

23

بهار81

40

فقه الحدیث در من لایحضره الفقیه

 

¢

 

 

 

 

پژوهشنامه قرآن و حدیث

2

بهار82

41

خرافه باوری پیرامون زن

 

¢

 

 

 

 

بانوان شیعه

4

تابستان86

42

حجاب در قرآن و عهدين

 

¢

 

 

 

 

مطالعات تفسيري

2

89

43

بلاغت نهج‌البلاغه (لعيا مرادي)

 

¢

 

 

 

 

حديث انديشه

7

88

44

نگرش علامه طباطبائي به روايات ترتيب نزول(شيرين رجب زاده)

 

¢

 

 

 

 

مطالعات قرآن و حديث

1

87

45

سير تطور معاني الفاظ در قرآن(فاطمه نظري)

 

¢

 

 

 

 

كاوش‌هاي ديني

4

89

46

ويژگي‌هاي قرآن در صحيفه سجاديه(شيرين رجب زاده)

 

¢

 

 

 

 

بينات

4

89

47

علوم مورد نياز در كشف آيات مشابه (زهره اهواركي)

 

¢

 

 

 

 

مطالعات قرآن و حديث

7

پاييز و زمستان 89

48

بررسی استنادهای تفسیر «در مواهب الرحمن فی تفسیرالقرآن»

 

¢

 

 

 

 

مطالعات قرآنی و روایی

 

ش26

91

49

نقش تاریخی اسلام در احیای شخصیت زن

 

¢

 

 

 

 

بینات

سال9، ش 4

زمستان81

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 ردیف عنوان
      ارائه شده در همایش عملی
     عنوان همایش
   سال

50

قلمرو عقل در فهم آموزه های دینی

 

 

 

¢

 

 

راهبردهای عملی عقل در فقه و حقوق، بابل

 

85

51

نقش والدین در انتقال ارزش های دینی

 

 

 

¢

 

 

تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی آن

 

12/86

52

راهکارهای توسعه پوشش

 

 

 

¢

 

 

هم اندیشی حجاب

 

3/86

53

قرآن و پاسخ گویی به انتظارات جدید

 

 

 

¢

 

 

انسان معاصر، دین و کارکردهای آن

 

3/85

54

روش شناسی تفسیر الاء الرحمن

 

 

 

¢

 

 

کنگره بین المللی علامه بلاغی

 

10/86

55

نقش الگویی زن در قرآن کریم

 

 

 

¢

 

 

کنگره بین المللی زن در تاریخ اسلام

 

9/86

56

روش شناسی کتاب کافی

 

 

 

¢

 

 

کنگره بین المللی شیخ کلینی

 

17/2/88

57

بررسی تطبیقی اندیشه های رجالی شهید ثانی و علامه حلی

 

 

 

¢

 

 

کنگره بین المللی شهید ثانی

 

7/8/88

58

واكاوي عوامل عدم رعايت پوشش شرعي(مريم سعيدي)

 

 

 

¢

 

 

پوشش و عفاف در‌ آيينه دانشگاه تمدن ساز ايراني- اسلامي

 

89

59

شخصیت نگاری در سوره مبارکه کهف (مرضیه ذاکری)

 

 

 

¢

 

 

همایش ملی قرآن کریم و هنر

 

92

60

نقش زنان راوی در جریان غدیر

 

 

 

¢

 

 

کنگره ملی غدیر

 

91

  همایش بین المللی اخلاق در ادیان.pdf                   
  بررسي حجاب از منظر روانشناسي.pdf                   
                     
                     

دایره المعارف

61

پوشش زن

 

 

 

 

¢

 

دانشنامه فاطمی

جلد6

93

 


 

طرحهای پژوهشی

1- طرح های پژوهشی متعدد که به اتمام رسیده است.

2-تشکیل هسته پژوهشی با عنوان:مطالعات بینارشته ای قرآن وحدیث(باتاکید بر معناشناسی-تحلیل محتوا)

شروع:سال 1395     اتمام:سال1397

3- استاد میزبان پژوهشگر پسادکتری (دکتر فریده امینی) - 1397

 

 مشارکت در کرسی های علمی

1- برگزاری کرسی ترویجی با عنوان «تأثیر پایه های فکری ابوزید بر نگرش او به مسائل زنان» - دانشگاه الزهرا (س) - خرداد 1396

2- ناقد کرسی ترویجی «سیدجمال الدین اسدآبادی پایه گذار گفتمان فهم و تفسیر عصری قرآن کریم »  - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - مهر ماه 1397 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

رديف

جوايز و تشويقات

1

زن در تاریخ و اندیشه اسلامی، کتاب: سال1384

2

زن در تاریخ و اندیشه اسلامی، اثر برگزیده نمایشگاه بین المللی قرآن کریم: سال 1385

3

پژوهشگر برتر دانشگاه الزهراء(س) : سالهاي 85، 86، 88، 89،90، 91، 97,96,92

4

پژوهشگر برتر دانشكده الهيات و معارف اسلامي: سال 87

5

استاد و پژوهشگر ممتاز علوم و معارف قرآني در پنجمين همايش بين المللي بانوان قرآن پژوه: سال 86

6

برگزيده هفتمين همايش بين المللي آيه هاي ايثار و تلاش: سال 86

8

استاد نمونه بسيجي كشوري: سال 89

9

استاد نمونه كشوري سال91

10

استاد برتر آموزشی سال های 92-96

11

برگزیده پنجمین همایش بانوان فعال قرآنی سال 93

کتب تألیف/ترجمه شده

 

رديف

عنوان

ناشر

تاريخ نشر

نوع اثر

تأليف

ترجمه

تصحيح نسخه خطي

1

مبانی و روش های نقد حدیث در کتب اربعه

دانشگاه قم

85 و 89

¢

 

 

2

پیامبر اعظم(ص) و خرافه زدایی

مرکز پژوهشهای صدا و سیما

86

¢

 

 

3

زن در تاریخ و اندیشه اسلامی

مرکز پژوهشهای صدا و سیما

83

¢

 

 

4

زن در تاریخ و اندیشه اسلامی(تجدید چاپ)

بوستان کتاب

86و87 و 90

¢

 

 

5

حجاب از ديدگاه قرآن و سنت

بوستان كتاب

88(چاپ8)

¢

 

 

6

دختران پيامبر

مركز تحقيقات حج

90

¢

 

 

7

ام حبيبه

مركز تحقيقات حج

90

¢

 

 

8

روش های تربیت در قرآن کریم

مرکز پژوهشهای صدا و سیما

91

¢

 

 

 9 معناشناسی امام در قرآن کریم  انتشارات طه  95     
 10 نقد و بررسی دریدگاه سیوطی در موضوع اسباب نزول و اجمال و تبیین  دانشگاه الزهرا(س)  96     

 

 

سایر پژوهش ها

 

 

رديف

عضويت در مجامع علمي

1

پژوهشگر مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما

2

عضو كميته علمي كرسي‌هاي نظريه پردازي

3

عضو کمیته علمی جشنواره فارابی سال 91 و 92 و97

 4 عضو هیئت مدیره انجمن علمی نهج البلاغه  از سال94 تا کنون