خانم دکتر فاطمه پورمسجدیان

عضو هیئت علمی گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

سوابق اجرایی

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی؛

کارشناس ارشد حقوقی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری؛

موسس و مدیر مسئول موسسه حقوقی هدایت گستر؛ 

کارشناس ارشد و مسئول امور تعهدات دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛   

کارشناس ارشد و نماینده حقوقی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری درکمیته مشترک نام­های دامنه سطح بالای اینترنتی سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات؛   

کارشناس ارشد و نماینده حقوقی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در کارگروه حقوق خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری؛

کارشناس ارشد معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در کمیته بررسی قانون اصلاح ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی؛

مشاوره حقوقی در مرکز مشاوره شمیم؛

مشاوره حقوقی در مرکز صدای مشاوره معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضاییه؛

مشاور حقوق رئیس دانشگاه الزهرا و مدیر دفتر امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه؛