فاطمه علایی رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


فاطمه علایی رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث    دكتري (Ph.D) : علوم قرآن و حدیث

   كارشناسي ارشد: علوم قرآن و حدیث

   كارشناسي : الهیات و معارف اسلامی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن: 85692078

   دورنگار : 88058923

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@f.alaee

دی ان ان evoq