فاطمه علایی رحمانی، دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : علوم قرآن و حدیث

 

كارشناسي ارشد:   علوم قرآن و حدیث

كارشناسي : الهیات و معارف اسلامی

 

زمینه های تدریس

  • تفسیر قرآن
  • علوم قرآنی
  • تاریخ قرآن
  • نهج البلاغه
  • صحیفه سجادیه
  • مطالعات زنان