رضا سمیع زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

ارایه مدلی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت های حمل و نقل عمومی در ورود به تجارت الکترونیکی (مطالعه موردی شرکت قطارهای مسافربری رجا)، پژوهشنامه حمل و نقل، سال 1387، دوره 5، شماره 4

ارائه مدل دوهدفه انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین و حل آن از طریق الگوریتم‌های فراابتکاری (مطالعه موردی در صنعت خودرو)،نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

مدلی برای محاسبه نرخ رویگردانی  مشتریان در شرکت‌های مخابراتی ایران، نشریه فرآیند مدیریت و توسعه

کاربرد الگوریتم‌های یادگیری ماشین در متن کاوی با رویکرد آنالیز احساس، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

مدلی برای پذیرش بانکداری الکترونیکی با در نظر گرفتن عامل اعتماد مشتریان، مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات

Samizadeh, R. (2012). Wiki as a ckm tool in websites. International Journal of Industrial Engineering & Production Research23(3), 217-222.

Samizadeh, R., & Ghelichkhani, B. (2010). Use of semantic similarity and web usage mining to alleviate the drawbacks of user-based collaborative filtering recommender systems use. International Journal of Industrial Engineering and Production Research (IJIE), English.

Hashemian, S. M., Behzadian, M., Samizadeh, R., & Ignatius, J. (2014). A fuzzy hybrid group decision support system approach for the supplier evaluation process. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology73(5-8), 1105-1117.

Samizadeh, R., Vatankhah, S., & Aghagoli, S. (2017). Introducing a bi-level model to optimise the distribution network design and assembly line balancing. International Journal of Advanced Operations Management9(2), 106-121.

Arjmand, A., Samizadeh, R., & Dehghani Saryazdi, M. (2019). Improved Forecasting of Short Term Electricity Demand by using of Integrated Data Preparation and Input Selection Methods. Journal of Energy Management and Technology3(1), 48-57.

Samizadeh, R., Aghagoli, S., & Vatankhah, S. (2019). The effect of IT integration on improving agility, integration and performance of supply chain. International Journal of Advanced Operations Management11(1-2), 126-141.

Samizadeh, R., & Vatankhah, S. (2015). Supplier Risk Recognition and Evaluation with Delphi and Bayesian Networks Approaches. Technology3(03), 244-253.

Zeydabadi Nejad, H., Samizadeh, R., & Hajji, A. (2011). Process of Risk Analysis for Iranian Insurance Companies. International Journal of Management and Business Research1(4), 185-198.

Jowkar, Z., & Samizadeh, R. (2011). Fuzzy Risk Analysis Model for E-tourism Investment. International Journal of Management and Business Research1(2), 69-76.

Mehregan, S., & Samizadeh, R. (2012). Customer Retention Based on the Number of Purchase: A Data Mining Approach. International Journal of Management and Business Research2(1), 41-50.

Samizadeh, R., & Mehregan, S. (2015). Retaining Customers Using Clustering and Association Rules in Insurance Industry: A Case Study. International Journal of Management and Business Research5(4), 261-268.

Zirakja, M. H., & Samizadeh, R. (2011). Risk Analysis in E-commerce via Fuzzy Logic. International Journal of Management and Business Research1(3), 99-112.

Arjmand, A., Samizadeh, R., & Dehghani Saryazdi, M. (2019). Improved Forecasting of Short Term Electricity Demand by using of Integrated Data Preparation and Input Selection Methods. Journal of Energy Management and Technology3(1), 48-57.

Arjmand, A., Samizadeh, R., & Saryazdi, M. D. (2020). Meta-learning in multivariate load demand forecasting with exogenous meta-features. Energy Efficiency, 1-17.

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

امیر البدوی، حبیب روزبه، رضا سمیع زاده. (1384). تبیین چارچوب مدل تجاری رقابت پذیر e-B2B برای سازمانهای متوسط و کوچک ایران، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع.

سمیرا عرب کرلو، رضا سمیع زاده. (1395). ارائه مدل ارتباط استفاده از سایتهای شبکه اجتماعی در محل کار و عملکرد کارکنان، دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد.

محمد حسین زیرکجا، رضا سمیع زاده. (1389). مدل تحلیل ریسک توسعه تجارت الکترونیک با کمک سیستم پشتیبان تصمیم فازی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

فریبرز موسوی، صدیقه رضائیان، رضا سمیع‌زاده، (1386). نقش مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (e-CRM) در گردشگری (Tourism)

زینب جوکار، رضا سمیع زاده. (1389). تحلیل ریسک سرمایه گذاری درتوریسم الکترونیک، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

رضا سمیع زاده، سحر وطنخواه. (1395). استفاده از تکنیک های داده کاوی به منظور پیش بینی رویگردانی مشتری، کنفرانس بین المللی پژوهش در نوآوری و فناوری

رضا سمیع زاده، مریم نائیجی، رکسانا طاهری. (1395) CRM در صنعت هتل (مطالعه موردی بر روی 10 هتل انتخابی تهران). دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات

رضا سمیع زاده، سیده آزاده جلالی. (1395). بررسی اثرات و شیوه صحیح مصرف آنتی بیوتیک ها در نوزادان مشکوک به سپسیس با راهکار داده‌کاوی، کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری.

رضا سمیع زاده، آمنه قاسم زاده گوشلوندانی. (1395). ارزیابی ریسک در حوزه پروژه های فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: موسسه فرهنگی و هنری توسعه پردیس هنر). کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری.

رضا سمیع زاده، زهرا محمدی. (1395). ارائه مدلی برای مکان یابی شعب بانک با درنظرگرفتن پوشش جزئی، دومین کنفرانس ملی مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی.

رضا سمیع زاده، پگاه رحیمیان. (1394). آگاهی از رفتار و احساس مشتریان برای تصمیم گیری و مدیریت سازمان، با رویکرد نرمال در آنالیز احساس و استفاده از معنا شناسی متنی (متن کاوی) در شبکه های اجتماعی. دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مهندسی صنایع

رضا سمیع زاده، آزاده ارجمند. معرفی استراتژی نوین جمع سپاری و راهکارهای پیاده سازی آن در فضای کسب وکار (مطالعه موردی: شرکت اپل). دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنابع.

پیام خداقلی، رضا سمیع زاده. (1394). ارائه مدل مبتنی بر فناوری اطلاعات و عوامل سازمانی در برانگیختن کارکنان در تسهیم دانش، اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت.

مهشید ذاکر، رضا سمیع زاده. (1393). اندازه گیری اثر شبکه های انبوه برتقسیم بندی نظرات از طریق توییتر، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع.

طلوع امیری فر، رضا سمیع زاده، بابک تیمورپور. (1393). ارزیابی الگوی رفتاری مشتریان نسبت به برندهای شناخته شده در شبکه های اجتماعی با استفاده از تکنیک متن کاوی، کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع.

نسترن قربانی، حامد حبیب نژاد، رضا سمیع زاده. (1393). مطالعه تحقیقی در تعیین اهمیت فاکتورهای موثربر سرمایه گذاری در طرح های تامین مالی جمعی با استفاده از شبکه های عصبی. اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت.

نسترن قربانی، حامد حبیب نژاد، رضا سمیع زاده. (1393). مروری بر مباحث موجود در تامین مالی جمعی، اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت.

رضا سمیع زاده، سودابه نامدار زنگنه، یاسمن چریانی زنجانی. (1391). بررسی شاخصهای موثرارزیابی آمادگی الکترونیکی درصنعت هتلداری ایران، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع.

رضا سمیع زاده، سودابه نامدار زنگنه، رضا سمبع زاده. (1390). ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی در صنعت هتل داری ایران، اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات.

رضا سمیع زاده، پریسا محسنی زاده، شیوا صالح نیا، الهه رفیعی. (1389). بررسی زیر ساخت های مورد نیاز جهت ورود فن آور NFC به ایران، اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران.

رضا سمیع زاده، سعید جهانیان. (1387). بررسی تاثیر مدلسازی فرایندهای کسب و کار با استفاده از متدولوژی شی گرا بر ایجاد دانش در سازمان، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

حامد خسروی، رضا سمیع‌زاده. (1388). توسعه چارچوبی برای موفقیت برنامه‌ریزی سیستمهای اطلاعات استراتژیک در بخش دولتی ایران با رویکرد ایجاد سیستم پشتیبان تصمیم گیری. ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

زهرا خدابخشی، رضا سمیع‌زاده. (1396). Identify reasons for using social networking in organizations and its role in improving organizational performance. سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر اقتصاد مقاومتی

وحید فرجی، رضا سمیع زاده. (1384). چارچوبی برای اندازه گیری بازگشت سرمایه حاصل ازمعماری سازمان، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع.

رضا سمیع زاده، سودابه نامدار زنگنه. (1381). جایگاه مدیریت زنجیره عرضه در صنایع خودرو ایران و ارائه مطالعه موردی، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع.

رضا سمیع زاده، سحر صالحی. (1396). مروری بر زنجیره ارزش در داده های کلان. سومین کنفرانس ملی محاسبات %D

رضا سمیع‌زاده (1395). استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی به منظور ارزشیابی و پیش بینی عملکرد پرسنل دانشگاه، سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

رضا سمیع زاده، سحر وطنخواه، فاطمه قاسمی. (1395). بررسی شیوه‌های آنلاین مدیریت ارتباط با مشتری در مراکز خرید اینترنتی، اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

رضا سمیع‌زاده. (1395). ارائه مدلی یکپارچه به منظور بهینه‌سازی شبکه توزیع و برنامه ریزی تولید با در نظر گرفتن بالانس خط مونتاژ. کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت

بختیار صالحی، رضا سمیع‌زاده. (1393). ارائه مدلی برای تحلیل هزینه فایده راه‌اندازی و گسترش سرویس‌های بانکداری الکترونیک در ایران (مطالعه موردی بانک مسکن). کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.

رضا سمیع‌زاده، سپیده جلیل‌زاده، سحر وطنخواه. (1395). نقش کسب و کاری رایانش ابری در شبکه های اجتماعی. اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

رضا سمیع‌زاده، فضه پرتوی. (1397). پیش‌بینی میزان فروش یک سایت فروش فایل‌های آموزشی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی در روش‌های پیش‌بینی (مطالعه موردی). کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع

رضا سمیع‌زاده، کامبیز حیدرزاده، وحید فرمانی. (1397). بررسی تأثیر فعالیت‌های بازاریابی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر ارزش برند و پاسخ‌دهی مشتری مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت تهران، پنجمین همایش ملی  پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران.

رضا سمیع‌زاده، سمیرا قدیرزاد، (1397). پیش‌بینی قیت خودرو به کمک روش شبکه‌های عصبی مصنوعی و Arima. کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری

رضا سمیع‌زاده، رکسانا طاهری، (1397). ارزیابی میزان وفاداری مشتریان در ساختار مدیریت روابط مشتریان (CRM) با استفاده از خوشه‌بندی k-Means و روش آنالیز RFM و ارزیابی اعتبار خوشه‌بندی با استفاده از شاخص دیویس بولدن، کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری.

سحر صالحی، رضا سمیع‌زاده (1396). مروری بر زنجیره ارزش در داده‌های کلان. سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگ 

سمانه تفهمی واجارگاه، رضا سمیع‌زاده، (1396). مروری بر کاربرد وب کاوی. سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع

رضا سمیع‌زاده، سعید جهانیان، (1387). بررسی تأثیر مدلسازی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از متدولوژی شی گرا بر ایجاد دانش در سازمان. پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت

سمیرا عزیزی، سودابه نامدار زنگنه، رضا سمیع زاده (1397). استفاده از قوانین انجمنی بمنظور پیشنهاد استراتژی های فروش خودرو، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی

زهره گودرزی، رضا سمیع زاده (1398). بررسی تأثیر فضای اجتماعی در گروه های آنلاین مبتنی بر علاقه در حوزه تجارت اجتماعی. شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران

سین دخت مرتضوی، رضا سمیع زاده (1398). بررسی تأثیر ساختار تجارت اجتماعی در تمایل افراد به خرید از شبکه های اجتماعی با در نظر گرفتن عناصر اعتماد و پشتیبانی اجتماعی. شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران

An optimal model for calculating customer lifetime value considering network effects (2020). Iranian International Industrial Engineering Conferance (IIIEC2020)

Reza Samizadeh, Nasrin Dastranj Mamaghani, Fatemeh Saghafi, (2011). A new Framework for evaluating IT projects. Communications in computer and information science

Saeed Jahanyan, Reza Samizadeh, (2011). Leveraging a Standard Documentation For Enhancing the Efficiency and Effectiveness of Software Testing. Academy of Business Research

Reza Samizadeh, Solaleh Sadat Kalantari Kohbanani, (2016). Data Mining to predict the performance of the staffs in Elementary Schools, 3rd .International conference on management in the 21st. Century

Reza Samizadeh, Helia Yousefnejad, (2016). Determining factors affecting a crowdfunding project success: a predictive study. 3rd .International conference on management in the 21st. Century

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

تجارت الکترونیک/ دکتر رضا سمیع زاده، دکتر سودابه نامدار زنگنه

سیستم های مدیریت فرآیندهای کاری و ERP II / دکتر رضا سمیع زاده

CiRM مدیریت ارتباط با شهروند/ دکتر رضا سمیع زاده

ایجاد و توسعه ارزش در مدیریت ارتباط با مشتری/ دکتر رضا سمیع زاده، سحر وطنخواه

داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری/ دکتر رضا سمیع زاده

تصمیمات استراتژیک و سیگنال‌های ضعیف؛ پیش‌بینی برای تصمیم گیری/ دکتر رضا سمیع زاده، محبت سادات نقوی/ در دست چاپ

مدلهای کسب و کار دیجیتال؛ پیشران‌های تحول و نوآوری/ دکتر رضا سمیع زاده، سحر وطنخواه/ در دست چاپ

 

سایر پژوهش ها