زهرا فرید ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

محمودانوار, سید امیر, فرید, زهرا. (1392). رویکرد لغوی شیخ طوسی در تفسیر تبیان. لسان مبین, 4(11), 36-18.https://lem.journals.ikiu.ac.ir/article_271.html

فريد, زهرا, شکيب, محمود. (2017). بررسي واژگان اضداد و نقش تفسيري آنها در قرآن کريم (با محوريت تفاسير تبيان شيخ طوسي و الميزان علامه طباطبايي). مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، فصلية علمية محکمة, 12(41), 103-126.http://iaall.iranjournals.ir/article_17221.html

جیگاره, مینا, فرید, زهرا. (1393). آموزش تشخیص انواع جملات شرطیه، فاء جزای شرط و معانی آن ها. نوآوری های آموزشی, 13(1), 125-135. http://noavaryedu.oerp.ir/article_79029.html

ملازاده, ریحانه, فرید, زهرا. (1396). بازتاب مفاهیم دینی و عاشورایی در شعر پایداری احمد دحبور و نصرالله مردانی. کاوش نامه ادبیات تطبیقی, 7(27), 143-164.https://jccl.razi.ac.ir/article_802.html

فرید, زهرا, شاه علی رامشه, فاطمه. (1397). کارکرد عوامل پویایی در تصویر‌پردازی از مرگ در نهج‌البلاغه. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های نهج البلاغه, 17(1), 109-130.http://www.nahjmagz.ir/article_66104.html

فرید, زهرا, اکبری زاده, فاطمه. (2020). الهویة الوطنیة فی شعر سلیمان العیسى للأطفال دراسة سیمیائیة ثقافیة. مجله علمی " اللغة العربیة وآدابها ", 15(4), 565-589.doi: 10.22059/jal-lq.2019.263027.831https://jal-lq.ut.ac.ir/article_72668.html

فرید, زهرا. (2019). فاعلیة الرموز الطبیعیة فی شعر الأطفال لسلیمان العیسی (دیوان "أراجیح تغنی للأطفال" نموذجًا). إضاءات نقدیة فی الأدبین العربی و الفارسی, 9(34), 37-62.http://roc.kiau.ac.ir/article_667094.html

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

 

سایر پژوهش ها