محمد خرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

تحصیلات


   دكتري (Ph.D) : فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف 

 

   كارشناسي ارشد: فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف 

   كارشناسي : مهندسی الکترونیک ، دانشکده فنی دانشگاه تهران

 

درسها یی که داده ام

   ریاضی-فیزیک

   مکانیک ِ کلاسیک

   ترمُدینامیک

   کوانتم-مکانیک

   الکترُمغناطیس و الکترُدینامیک

   مکانیک ِ آماری

   ریاضیات ِ عمومی (حسابان)

   نسبیت ِ عام

   تئُری یِ میدانها یِ کوانتمی

   شیمی-فیزیک

   فیزیک ِ پایه

   تئُری یِ میدانها یِ کلاسیک

   امواج

   نسبیت ِ خاص

   مکانیک ِ محیطها یِ پیوسته

   الکترُنیک

   اپتیک

   اخترفیزیک

   تاریخ ِ علم

   زبان ِ تخصصی

   ریاضیات ِ مهندسی

   معادلات ِ دیفرانسیل