مهناز عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


مهناز عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) :تاریخ و تمدن اسلامی ........

   كارشناسي ارشد:علوم قرآنی و حدیث،دانشکده الهیات و معارف اسلامی ،دانشگاه تهران 

   كارشناسي :الهیات و معارف اسلامی ،دانشکده الهیات ،دانشگاه تهران 


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............021-85692065

   دورنگار :..............88041281

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@

دی ان ان evoq