مریم سلگی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : فلسقه تطبیقی

كارشناسي ارشد: فلسفه و کلام اسلامی 

كارشناسي : فلسفه و کلام اسلامی

سوابق علمی

- شرکت در کارگاه­های آموزشی نرم افزارهای آموزشی و پژوهشی وروش تدریس (1388-1387)

- دارای مدرک دوره­های تخصصی کامپیوتر و نرم افزار (1384)

- شرکت در دوره تخصصی مطالعات زنان (1389)

- شرکت درکارگاه­های تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی طرح ضیاف اندیشه اساتید

- دارای مدرک مجوز تدریس دروس معارف اسلامی از معاونت امور اساتید 

زمینه های تدریس