مریم سلگی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


دکتر مریم سلگی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار پژوهشکده زنان

   دكتري (Ph.D) :فلسفه تطبیقی

   كارشناسي ارشد:فلسفه و کلام اسلامی

   كارشناسي :فلسفه و کلام اسلامی

  فایل رزومه: resome.pdf

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، پژوهشکده زنان

   تلفن: +982185692085

   پست الکترونیک :mari_sst@yahoo.com  و m.solgi@alzahra.ac.ir