اعظم ولی زاده لاریجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

همکاری با فصلنامه ها

   مدیر داخلی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های تجربی حسابداری، دانشگاه الزهرا (س) - 1394 تاکنون.

   ویراستار علمی و ادبی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های تجربی حسابداری، دانشگاه الزهرا (س) - 1394 تاکنون.

   عضو هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش‌ حسابداری، دانشگاه الزهرا(س)- 1393 تاکنون. 

    داور فصلنامه علمی پژوهشی بورس اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار- 1391 تاکنون.

    داور فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های تجربی حسابداری، دانشگاه الزهرا (س) - 1394 تاکنون.

    داور فصلنامه پژوهش‌ حسابداری، دانشگاه الزهرا(س)- 1394تاکنون. 

 

سوابق اجرایی

 

   عضو کمیته فناوری اطلاعات (IT) دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء (س)، 1394 تاکنون.

   عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه حسابداری دانشگاه الزهراء(س)، 1394 تاکنون.

   عضو کمیته برنامه ریزی درسی گروه حسابداری دانشگاه الزهراء(س)، 1394 تاکنون.

    استاد راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه حسابداری ورودی 94، 1394 تاکنون.

    عضو کمیته داوران اولین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی ایران، 1395.

   همکاری با اداره حسابرسی و گزارشگری مالی و نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، 1385 تا 1394.

   همکاری با شرکت سیمان فارس و خوزستان، 1384 تا 1385.