طیبه حسین نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


 

طیبه حسین نژاد

دانشیار گروه شیمی- دانشگاه الزهرا
   دكتري (Ph.D) : 

Physical Chemistry
2003-2007    University of Tehran  Tehran  Iran

   كارشناسي ارشد:   

Physical Chemistry
2001-2003    University of Tehran  Tehran Iran

   كارشناسي : 

Chemistry
1997-2001   University of Tehran  Tehran  Iran


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن: 02185692608

   دورنگار :02188041344

   پست الکترونیک : tayebeh.hosseinnejad@alzahra.ac.ir 
tayebeh.hosseinnejad@gmail.com