دکتر مریم مونسی سُرخه

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)


مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

- "ابعاد هویت فرهنگی در تغییرات لباس آرایی قاجار"، چاپ چکیده مقاله در چهارمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد تاریخ هنرنگاری ایران، 95.

- "تطبیق رنگ و نقش در پارچه های صفوی و عثمانی"، نشریه علمی پژوهشی نگره، 96.

- "لباس و هویت، ابعاد هویت فرهنگی در لباس ایرانی"، نشریه علمی ترویجی جلوه هنر، 96.

- "نمودهای مذهبی هنرهای لاکی عصر قاجار (با تأکید بر مضامین شیعی)، نشریه علمی تخصصی سفالینه، 94.

- "بررسی ابعاد ارزشی لباس در اندیشه اسلامی"، تقدیر شده در چهارمین جشنواره بین المللی فجر، 93.

- "قلمدان نگاری در عصر قاجار"، فصلنامه علمی تخصصی هنرپژوه، شماره3، تابستان 93.

- "لباس در ادیان الهی (اسلام، یهودیت و مسیحیت)، فصلنامه علمی تخصصی هنرپژوه، شماره 2، زمستان 92.

- "تبیین مولفه های لباس اسلامی"، فصلنامه علمی تخصصی هنرپژوه، شماره 1، پاییز 92.

- "خوانش نظام پوشاک ایرانی با رویکرد پساساختگرایی بارت"، نشریه علمی ترویجی پژوهش هنر، شماره 3، 91.

- "بررسی پوشش شخصیتهای شاهنامه فردوسی"، فصلنامه کارافن، شماره 30 و31، 91.

- "بررسی تحلیلی پوشاک شخصیتهای شاهنامه فردوسی"، چاپ چکیده مقاله در مجله سومین جشنواره کشوری طراحی لباس، دانشگاه شریعتی، 90.

- "نوع لباس و نمادهای رنگ در عرفان اسلامی"، نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا، 88.

- "نمادها در پوشاک"، ماهنامه علمی تخصصی ایران شناسی، میراث فرهنگی و گردشگری، شماره 28، 88.

- "گستره طراحی لباس (از اثربخشی در هویت جامعه تا کاستیهای رشته تحصیلی)، نشریه صنعت پوشاک، شماره 1، 87.

- "بررسی پوشاک دربار در دوره قاجار و بیان عناصر نمادین آن"، نشریه تخصصی کوک، شماره 4 و 5، 87.

- "بارت، نظریه پرداز مد"، نشریه تخصصی کوک، شماره 4 و 5، 87.

- "بررسی اجمالی پوشاک بانوان در دوره تیموری (مکتب هرات)، نشریه صنعت پوشاک ، 85.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 - "رثاء"، تابلوی بافت، ارائه شده در نمایشگاه عاشورایی، حوزه هنری، 95.

- "بداهه بافت"، تابلوی بافت، ارائه شده در نمایشگاه هفته آموزش در دانشگاه الزهرا، 96.

- "طراحی لباس پوشیده"، دریافت مالکیت معنوی اثر از بنیاد مد و لباس کشور، 96.

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 - "پوشاک ایرانیان در عصر قاجار (چرایی و چگونگی)"، در دست چاپ.

- "نقشمایه های انسانی در منسوجات ایرانی"، در دست چاپ.

 

سایر پژوهش ها

 شرکت در اولین فستیوال بین المللی زنان به عنوان طراح لباس، 82.

شرکت در اولین نمایش تخصصی لباس گروه پنطا به عنوان طراح لباس، 83.

شرکت در اولین جشنواره بین المللی و تخصصی پوشاک در تبریز به عنوان طراح لباس، 84.

شرکت در اولین کارگاه آموزشی تخصصی طراحی لباس و پارچه ایران به عنوان ناظر، 85.

شرکت در اولین جشنواره زنان سرزمین من به عنوان طراح لباس، 85.

شرکت در دومین جشنواره زنان سرزمین من به عنوان طراح لباس، 86.

برگزاری نمایشگاه طراحی لباس و پارچه و دکوراسیون کودک به عنوان استاد راهنما، نگارخانه دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، 93.

برگزاری نمایشگاه طراحی مانتو به عنوان استاد راهنما، سالن مصلی نژاد، دانشگاه الزهرا، 94.

برگزاری نمایشگاه طراحی مانتو  (ارسی) به عنوان استاد راهنما، سالن مصلی نژاد، دانشگاه الزهرا، 94.

سخنرانی رنگها در لباس، جشنواره تسنیم، 94.

شرکت در نمایشگاه مد و لباس استان سمنان، به عنوان طراح لباس، 94.

نمایشگاه طراحی لباس کودک به عنوان استاد راهنما، نگارخانه دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، 95.

حضور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، 95.

حضور در همایش علمی تخصصی خوانش هنر امروز، همزمان با نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی در موزه هنرهای معاصر تهران، 95.

برگزاری نشست تخصصی طراحی لباس مشاغل، توسط انجمن علمی دانشجویی دانشگاه الزهرا، 95.

نمایشگاه جنبی لباس در همایش بین المللی جایگاه زنان ایران و عرب در گسترش تعامل و گفتگوهای فرهنگی، محل سالن همایشهای بین المللی الزهرا، 95.

نمایشگاه لباس کودک به عنوان استاد راهنما، گالری دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، 95.

گواهینامه آموزشی سلسله نشستهای ماهیت هنر اسلامی، جلوه حسن، از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 95.

برگزاری نمایشگاه تاریخ پوشاک ایران و جهان به عنوان استاد راهنما، نگارخانه دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، 95.
بازدید همراه دانشجویان از کارخانه پوشاک کودک وان بای وان، 95.

برگزاری نمایشگاه سبک و رنگ، آثار برگزیده دانشجویان کارشناسی ارشد طراحی لباس و پارچه، نگارخانه دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، 95.

برگزاری نمایشگاه لباس و پارچه جهت تعامل با صنعت پوشاک، سالن مصلی نژاد، دانشگاه الزهرا، 96.