احسان منبتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

 
استادیار گروه ریاضی

 

 

 

دكتری: تحقیق در عملیات - دانشگاه فردوسی مشهد - از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

عنوان رساله: روش‌هایی بر پایه‌ی دوگان برای حل مسأله‌ی مکان‌یابی بدون ظرفیت (چکیده)

كارشناسي ارشد: تحقیق در عملیات - دانشگاه فردوسی مشهد - از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

عنوان پایان‌نامه: حل مسائل مکانیابی به طور موازی با استفاده از روش‌های نقطه داخلی (چکیده)

كارشناسي : ریاضی کاربردی - دانشگاه فردوسی مشهد - از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

 

نشانی: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 85693116-021

رایانامه: e [dot] monabbati [at] alzahra [dot] ac [dot] ir , ehsan [dot] monabbati [at] gmail [dot] com

  

My profile on ORCID

My profile on ResearchGate
My profile on Google Scholar
My profile on Publons
My profile on MATHSCINET
My Mathematics Genealogy!