پریسا قربان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

پریسا قربان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلام
 

 

بیش از 20 سال سابقه آموزش در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، مطالعات زنان و خانواده؛ همچنین پژوهش در حوزه های تاریخ تصوف و فتوت اسلامی، معماری اسلامی، تاریخ ایلخانی؛ تاریخ صفویه، تاریخ سیاسی، تاریخ علم و نگارش کتابها و مقاله های متعدد

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلام

   كارشناسي ارشد: تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلام

   كارشناسي : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلام

 

   آدرس: ارومیه- بلوار رودکی- شهرک فرشته 100 متری حسن نژاد- دانشگاه الزهرا- شعبه ارومیه

   تلفن:04432373332

   دورنگار :04432373334

   پست الکترونیک :ghorbannejad@alzahra.ac.ir

 GoogleScholar

 Academia

 Linkedin

 Publons

 ResearcGate