فهیمه کاظمی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

English

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

ISI Web of Science papers

 Kazemi F. Myostatin alters with exercise training in diabetic rats; Possible interaction with glycosylated hemoglobin and inflammatory cytokines. Cytokine.August 2019; 120:99-106


Kazemi F, Zahediasl S. Effects of exercise training on adipose tissue apelin expression in streptozotocin-nicotinamide induced diabetic rats. Gene, July 2018; 662:97-102


 Kazemi F. The correlation of resistance exercise-induced myostatin with insulin resistance and plasma cytokines in healthy young men. Journal of Endocrinological Investigation, April 2016; 39(4):383-388


 Gaeini AA, Fallahi AA, Kazemi F. Effects of aerobic continuous and interval training on rate-pressure product in patients after CABG surgery. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, January-February 2015; 55(1-2):76-83


 Rahnama N, Gaeini AA, Kazemi F. The effectiveness of two caffeine and taurine-containing energy drinks on indices of maximal cardiorespiratory fitness and blood lactate levels in male athletes. Journal of Research in Medical Sciences, May & June 2010; 15(3):127-132

 

International papers

 Gaeini AA, Kashef M, Joudaki Nejad HR, Kazemi F. The relationship between blood buffer capacity and aerobic power with ability to perform high intensity intermittent activities in young football players. Researcher in Sport Science Quarterly, 2010; 1(1): 38-44


Kazemi F, Gaeini AA, Kordi MR, Rahnama N. The acute effects of two energy drinks on endurance performance in female athlete students. Sport Science for Health, March 2009; 5:55-60

مقالات ارائه شده در کنفرانس های علمی

International conferences

 Fereidooni A, Kazemi F, Nazarali P. Effects of L-citrulline supplementation on blood pressure response to an exhaustive exercise in healthy women. 24st Iranian and 3rd International Congress of physiology and pharmacology. Iran, Tehran, Milad Tower Convention Center. 30 Oct - 01 Nov 2019


 Kazemi F, Zahediasl S. Atni-inflammation effect of aerobic exercise training on apelin plasma. 7th International Congress of Laboratory and Clinic (Infectious Diseases) and 1st Conference of Clinical Virology. Iran, Tehran, Razi Conference Hall, 12-14 february 2015


 Kazemi F, Zahediasl S. The correlation of plasma apelin with insulin resistance and plasma leptin in diabetic rats after aerobic exercise training. 7th International Congress of Laboratory and Clinic (Infectious Diseases) and 1st Conference of Clinical Virology. Iran, Tehran, Razi Conference Hall, 12-14 February 2015


 Kazemi F. Effects of 6-week resistance training and supplementation with zinc on muscle strength of athletic females. 21st International Iranian Congress of physiology and pharmacology. Iran, Tabriz University of Medical Sciences. 23-27 August 2013


Salehpour M, Nourshahi M, Tahmasebi W, Alizadeh R, Kazemi F. Effects of acute circuit resistance exercise on plasma myogenin levels. 5th International Shomal Sport Science Conference. Iran, Amol, Shomal University, 5 & 6 December 2012

 

طرح های پژوهشی

فهیمه کاظمی. تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره­ ای بر سطح میوستاتین پلاسما و مقاومت به انسولین مردان سالم. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی. مجری طرح. اردیبهشت ماه 1391.


اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

افتخارات/جوایز

دانش ­آموخته برتر دانشگاهی، تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان و مشمول بهره­ مندی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان (جذب در دستگاه ­های اجرایی کشور، جایزه شهید تهرانی مقدم و ...)، اسفندماه 1394 تاکنون.

انتخاب کتاب تجربیات حرکتی كودكان: اثرات کمبود آن- راهکارهای عملی برای رفع آن­ ها (برگردان از زبان آلمانی) انتشارات بامداد كتاب به عنوان اثر تقدیری هشتمین جشنواره کتاب­ های آموزشی رشد. دريافت لوح تقدير از مدیر کل دفتر انتشارات کمک آموزشی و دبیر هشتمین جشنواره کتاب­ های آموزشی رشد، 1389.

کسب رتبه دوم آزمون ورودی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، 1389.

کسب رتبه 19ام آزمون ورودی کارشناسی ارشد، 1385.

کسب مقام چهارم مسابقات والیبال ناحیه 2 استان یزد، 1376.

کسب مقام هفتم مسابقات والیبال قهرمان کشوری در اراک، 1374.

دعوت برای اعزام به مسابقات والیبال قهرمان کشوری در زنجان، 1373.

کسب مقام اول مسابقات والیبال استان یزد، 1373.

کسب مقام دوم مسابقات والیبال استان یزد، 1372.

کسب مقام اول مسابقات والیبال ناحیه 2 استان یزد، 1373.

کسب مقام اول مسابقات شطرنج ناحیه 2 استان یزد، 1372.

کسب مقام اول مسابقات والیبال ناحیه 2 استان یزد، 1372.

...

 

کتب تألیف/ترجمه شده

مجید جلالی فراهانی، فهیمه کاظمی.تجربیات حرکتی كودكان: اثرات کمبود آن- راهکارهای عملی برای رفع آن­ ها (برگردان از زبان آلمانی). انتشارات بامداد كتاب، چاپ دوم 1396.


سایر پژوهش ها