فهیمه کاظمی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا
English

 

تحصیلات

دكتري (Ph.D):فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، 1393

كارشناسي ارشد:فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، 1387

كارشناسي:مترجمی زبان آلمانی، دانشگاه تهران، 1382


زمینه های تدریس

1- دانشگاه الزهرا (س):

مقطع كارشناسي:

عملی: تربیت بدنی، ورزش1 (والیبال، تنیس روی میز)، آمادگی جسمانی1 و 2، شطرنج تخصصی، والیبال تخصصی

تئوری: فیزیولوژی انسانی، متون خارجی در علوم ورزشی، فعالیت بدنی و تندرستی، متون خارجی در مبانی علوم زیستی ورزش، فیزیولوژی ورزشی کودکان، روش تحقیق در علوم ورزشی، آمار و ریاضی در علوم ورزشی، ایمنی و بهداشت فردی در ورزش و ...

مقطع كارشناسي ارشد:

تحلیل آماری و کاربرد نرم­ افزارهای آماری در ورزش، تکنیک ­های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت ورزشی، تکنیک­ های آزمایشگاهی پیشرفته فعالیت ورزشی


2- دانشگاه شهید بهشتیتربیت بدنی، ورزش1 (والیبال، تنیس روی میز)

3-دانشگاه فرهنگیان- پردیس نسیبه تهران: آموزش تربیت بدنی، فعالیت­ های گروهی

4- ...