زهره توازیانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

 

رديف

عنوان

نوع مقاله

نام نشريه

شماره

سال

علمي پژوهشي

مروري

علمي ترويجي

ارائه در همايش علمي

چاپ شده در دائره‌المعارف

ساير

1

نسبت مفهوم جسمانيت به خدا و نگاه اسپينوزا به آن

 

¢

 

 

 

 

 

مجله علوم انساني دانشگاه الزهراء(س)

سال يازدهم/40-

زمستان80

2

ابن سينا و اتهام انكار معاد جسماني؟!!

 

¢

 

 

 

 

مشکوه النور فصلنامه كلام و فلسفه اسلامي دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران

شماره 23

دی و بهمن 82

3

نفي ماهيت از خدا و احكام تابع آن در انديشه ابن سينا

 

 

¢

 

 

 

 

مشكوﺓ النور فصلنامه كلام و فلسفه اسلامي دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران

شماره 27-26

پاییز و زمستان 83

4

شباهت‌هاي دو فيلسوف مسلمان مشايي

 

 

¢

 

 

 

 

مشكوﺓ النور فصلنامه كلام و فلسفه اسلامي دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران

،شماره 28-29

بهار و تابستان 84

5

حكمت متعاليه در مدرس استاد مصطفوي

 

 

 

 

 

¢

نداي صادق

ش19

 

6

ارزش اخلاق از ديدگاه امام، "مجموعه مقالات سومين سمينار بررسي سيره نظري و عملي حضرت امام خميني(س)

 

 

 

 

 

¢

تهران: جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران

 

خرداد 1371

7

روايت سينايي از عقل با نظر به سير مفهوم سازي از آن

 

 

¢

 

 

 

 

فصلنامه علمي تخصصی ادبیات و علوم انسانی شهرکرد

 

1386

8

توجيه نظريه پيدايي عالم در ترازوي نقد

 

¢

 

 

 

 

 

مجله علمي پژوهشي علوم انساني تبريز(پژوهش های فلسفی)

203

1387

9

مقايسه ابن سينا و اسپينوزا در مسئله نسبت عقل و اراده و عشق به خدا

¢

 

 

 

 

 

مجله علمي پژوهشي انديشه ديني

24

1386

10

محورهاي اساسي تاثير فارابي بر ابن سينا

 

 

 

 

¢

 

 

همايش بين المللي ابن سينا، همدان

 

1383

11

ابن ميمون و تاثير بر اسپينوزا در مسئله صفات خدا

 

¢

 

 

 

 

مشكوة النور، دانشگاه امام صادق

22

1382

12

وزش رحمت حق در فصوص الحكم

 

 

 

 

 

 

¢

نداي صادق، دانشگاه امام صادق

 

1378

13

نگاه عدالت محور فارابي به نظام تكوين و تشريع، مدينه و اخلاق

 

¢

 

 

 

 

مشكوة النور

34

1385

14

تقرير ولفسن از نظريه اسپينوزا درباره اراده خدا و مقايسه آن با آراء بعضي حكيمان مسلمان

¢

 

 

 

 

 

مجلة العلوم الانساني تربيت مدرس

15

1387

15

بررسی تعارض علم و دین در مسئله تکون تخم و نطفه انسانی

 

 

 

¢

 

 

دانشگاه سبزوار

همایش علم و دین

 

 

1386

16

دو نگاه تفسیری به یک مسأله علمی (ملاصدرا و فخر رازی)

¢

 

 

 

 

 

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

2 پیاپی8

1386

17

ابن سینا در چالش با مثل افلاطون

¢

 

 

 

 

 

حکمت سینوی-دانشگاه امام صادق(ع)

38

1387

18

عناصر افلوطینی در اندیشه ابن سینا در تبیین بعضی از صفات علت اولی

¢

 

 

 

 

 

حکمت سینوی

40

1387

19

رویکرد کلامی- فلسفی به مسئله عینیت صفات و بررسی دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا در خصوص آن

 

¢

 

 

 

 

تأملات فلسفی

1

1388

20

واکاوی اتهام کفر غزالی به ابن سینا در مسئله علم خداوند به جزئیات

¢

 

 

 

 

 

پژوهشهای فلسفی و کلامی

52

1391

21

پردازش ابن سينا از مسئله نبوت در مقايسه با جريانات كلامي و فلسفي

¢

 

 

 

 

 

حكمت سينوي

46

پاييز و زمستان 1390

22

مقايسه ديدگاه ابن سينا و ملاصدر در تبيين موضوع فلسفه و رابطه آن با مسائل فلسفي

¢

 

 

 

 

 

آينه معرفت

 

پاييز 1390

23

تبیین فلسفی کلامی دعا از دیدگاه ملاصدرا

¢

 

 

 

 

 

نامه الهیات

10

بهار 1389

24

نظام اخلاق فضیلت مدار ابن مسکویه و سهم آموزه های دینی در شکل گیری آن

 

¢

 

 

 

 

تأملات فلسفی

4

زمستان88

25

وحدت وجود در تنوع تفسیری خود نزد اسپینوزا و ابن عربی

 

 

¢

 

 

 

مجموعه مقالات ابن عربی پژوهی

 

1391

26

سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه های روانشناختی پست مدرنن و شیوه تبیین آسیب شناسی روانی انسان مبتنی بر آن

¢

 

 

 

 

 

مطالعات روانشناسی بالینی

8، سال دوم

پاییز 91

27

دیدگاه هیوم و جی ال مگی در مسئله شر و مقایسه آن با حکمت متعالیه (دکترزهره توازیانی، معصومه عامری)

¢

 

 

 

 

 

قبسات

 

بهار93

28

مبانی و راه حل های ملاصدرا در مسئله شر (دکترزهره توازیانی، معصومه عامری)

¢

 

 

 

 

 

شناخت

 

چاپ شده

29

بررسی مواجهه عدم انگاری شرور با معضل شر ادراکی(دکترزهره توازیانی، معصومه عامری)

¢

 

 

 

 

 

حکمت صدرایی

 

چاپ شده

30

موانع معرفت از نظر ملاصدرا و فرانسیس بیکن (دکترزهره توازیانی، ترکاشوند)

¢

 

 

 

 

 

حکمت صدرایی

 

چاپ شده

31

تأثیر تحلیل فارابی از نظریه اعتدال بر اندیشمندان برجسته حوزه اسلامی اخلاق

*

 

 

 

 

 

پژوهشهای اخلاقی

 

چاپ شده

32

اعتدال طلایی ارسطویی در تحلیل ابونصر فارابی

*

 

 

 

 

 

فصلنامه تاریخ فلسفه

 

تابستان 93

33

تعدد زوجات

 

 

 

*

 

 

 

 

 

34

مقابله قاضی عضدالدین ایجی با حکما در مسئله اعاده معدوم

*

 

 

 

 

 

خردنامه صدرا

 

تابستان93

35

مقایسه نظریه فطرت عقل با انسان معلق در اندیشه سینوی

*

 

 

 

 

 

تاملات فلسفی

 

تابستان 95

         

36

خداباوری و تاثیر آن بر سامان زندگی از نظر ملاصدرا

 

 

*

 

 

 

 

مجله معرفت

 

 

38

تقریر تقویمی ابن سینا از مسئله خدا 

 

*

 

 

 

 

 

 مجله هستی شناختی

 

 

همایش ها

39

بررسي مقايسه اي مباني اخلاقي شريعت مدار صداريي و رابطه آن با مسائل فلسفي

 

 

 

¢(همايش ملاصدرا)

 

 

مجموعه مقالات

 

بهار 1391

40

همایش بین المللی ابن سینا

 

 

 

¢

 

 

همدان

 

1383

41

همایش بزرگداشت سهروردی

 

 

 

¢

 

 

زنجان

 

 

42

همایش علم و دین

 

 

 

¢

 

 

سبزوار

 

1386

43

همایش بین المللی زن در تاریخ اسلام

 

 

 

¢

 

 

یزد

 

1386

44

همایش روز جهانی فلسفه (جایگاه کمی و کیفی زنان در امر آموزش فلسفه شهر تهران)

 

 

 

¢

 

 

تهران

 

1391

45

مبانی دینی و فلسفی صلح و عدالت جهانی در حکمت متعالیه (هیجدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا)

 

 

 

¢

 

 

تهران

 

01/03/93

46

اما و اگر ها در امر آموزش فلسفه برای کودکان

 

 

 

*

 

 

تهران

 

1/3/95

47

نظام بخشی ایده خدا به زندگی آدمیان از نظر ملاصدرا

 

 

 

*

 

 

تهران

 

1/3/94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

بررسي مقايسه اي مباني اخلاقي شريعت مدار صداريي و رابطه آن با مسائل فلسفي

همایش بین المللی ابن سینا

همایش بزرگداشت سهروردی

همایش علم و دین

همایش بین المللی زن در تاریخ اسلام

همایش روز جهانی فلسفه (جایگاه کمی و کیفی زنان در امر آموزش فلسفه شهر تهران)

مبانی دینی و فلسفی صلح و عدالت جهانی در حکمت متعالیه (هیجدهمین همایش ملی حکیم ملاصدرا)

اما و اگر ها در امر آموزش فلسفه برای کودکان

نظام بخشی ایده خدا به زندگی آدمیان از نظر ملاصدرا

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

امكان معرفت خدا و ادله وجود او از نظر ابن سينا و اسپينوزا

روایت نیکوماخوسی اعتدال گرایان مسلمان از اخلاق

 

 

سایر پژوهش ها