معصومه زیب ارزانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

دکتر معصومه زیب ارزانی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مدیریت

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :.....فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی.

   كارشناسي ارشد:.... مهندسی فناوری اطلاعات- مدیریت سیستم های اطلاعاتی.

   كارشناسي :....مهندسی کامپیوتر- نرم افزار.

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت

   تلفن:....۷-۳۳۶۸۹۸۲۶ (۰۴۴).

   دورنگار :...۳۳۶۸۹۸۲۸ (۰۴۴).

   پست الکترونیک : m.zibarzani@alzahra.ac.ir