شقایق زهرایی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : روانشناسی سلامت، دانشگاه تهران

 

كارشناسي ارشد: روانشناسی عمومی، دانشگاه الزهرا

 

كارشناسي : مترجمی زبان ایتالیایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

 

كارشناسي : روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

زمینه های تدریس

 روانشناسی سلامت

 نظریه های روان درمانی

 روانشناسی تحولی

 متون تخصصی روانشناسی به زبان انگلیسی