زهرا الهوئی نظری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

 

كارشناسي ارشد:   تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

كارشناسي : زبان و ادبیات فارسی

 

زمینه های تدریس

   تاریخ علوم در اسلام

   تاریخ اسلام

  ترجمه متون تخصصی