زهرا عزیزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

· 

الف) مقالات منتشر شده

ردیف

نويسنده‌(گان)

عنوان مقاله

نام  مجله

درجه مجله

سال چاپ

1

Zahra Azizi

Ebrahim Hadian

Optimal Intervention in the Foreign Exchange Market: The Case of Iran

The Iranian Journal of Economic Studies

علمی-پژوهشی

ISC

2012

2

زهرا عزیزی

ابراهیم هادیان*

برآورد میزان انحرافات نرخ ارزحقیقی از مقادیر تعادلی آن در ایران، با استفاده از رگرسیون انتقال ملایم

برنامه ریزی و بودجه

علمی-پژوهشی

ISC

1391

3 مرتضی خورسندی
زهرا عزیزی
ترکیب مصرف و اثرگذاری انرژی بر رشد اقتصادی: کاربردی از رگرسیون انتقال ملایم فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی

علمی-پژوهشی

ISC

1391
4 زهرا عزيزي
مرتضي خورسندی
ارتباط توسعه مالي و رشد اقتصادی در ايران بر پايه رگرسیون غير خطي  فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران

علمی-پژوهشی

ISC

1391

5

زهرا عزیزی*

علی فریدزاد

مرتضی خورسندی

نقش قیمت در اثرگذاری غیرخطی عوامل موثر بر شدت انرژی در ایران

اقتصاد انرژی ایران

علمی-پژوهشی

ISC

1394

6

زهرا عزیزی*

بررسی اثر تجارت بر توسعه:

ارزیابی و مقایسه شاخص های درآمد سرانه، توسعه انسانی و پیشرفت انسانی

برنامه ریزی و بودجه

علمی-پژوهشی

ISC

1395

7

زهرا عزیزی*

پگاه عزیزی

مهدی پدرام

نقش متنوع سازی صادرات بر رابطه بین بازبودن تجاری و ­بی­ثباتی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب (1980-2015)

پژوهش­های اقتصادی ایران

علمی-پژوهشی

ISC

1397

8

زهرا عزیزی*

بررسی عدم ثبات ضرایب در تابع واکنش مداخلات ارزی در اقتصاد ایران

پژوهشها و سیاستهای اقتصادی

علمی-پژوهشی

ISC

1397

9

زهرا عزیزی*

پویایی های نامتقارن تقاضای انرژی در ایران

با توجه به دوران رونق و رکود اقتصادی

اقتصاد انرژی ایران

علمی-پژوهشی

ISC

1397

10

زهرا عزیزی*

پگاه عزیزی

بررسی اثر تنوع صادراتی و باز بودن تجاری بر نوسانات رشد اقتصادی در ایران

مطالعات و سیاستهای اقتصادی

علمی-پژوهشی

ISC

1397

11

زهرا عزیزی*

اثر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی در ایران، با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

علمی-پژوهشی

ISC

1398

12

زهرا عزیزی

فاطمه السادات همایونی
عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر شادی افراد در شهر تهران: با تأکید بر بیکاری تحصیل‌کردگان مطالعات توسعه اجتماعی ایران

علمی-پژوهشی

ISC

1398

13

Zahra Azizi*

Ali Faridzad

Nonlinearity in Energy Demand Dynamics in Iran, Using a Smooth Transition Error-Correction Model (STECM)

International

Energy

Journal

Scopus,

WOS (ESCI),

Scimago

2020

14

زهرا عزیزی*

بررسی نحوه اثرگذاری پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی در بخش صنعت

برنامه ریزی و بودجه

علمی-پژوهشی

ISC

1398

15

زهرا عزیزی*

زهرا میرحسینی

فاطمه همایونی

تاثیر سرمایه اجتماعی و عوامل اقتصادی بر شادی زنان، (یک تحلیل اقتصادسنجی در رابطه با زنان شهر تهران)

زن در توسعه و سیاست

علمی-پژوهشی

ISC

آماده انتشار

16

مرتضی خورسندی

زهرا عزیزی*

برآورد آستانه تاثیر بیکاری بر شادی

سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی

ISC

1394

17

زهرا عزیزی*

مرتضی خورسندی

بررسی اثر حکمرانی خوب بر آسیب پذیری اقتصادی (رهیافت بین کشوری)

سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی

ISC

1395

18

زهرا عزیزی*

علی فریدزاد

نقش حکمرانی در کنترل آثار منفی آسیب­پذیری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب عضو اوپک

سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی

ISC

1397

19

زهرا عزیزی*

فاطمه دارایی

علیرضا ناصری

تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر آلودگی محیط زیست

سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی

ISC

آماده انتشار

 

 

ب) مقالات ارائه شده در همايش و كنفرانس

 

ردیف

نويسنده (گان)

عنوان مقاله

عنوان همايش و كنفرانس

محل برگزاري

نحوه ارائه مقاله

سال

1

زهرا عزیزی

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه انسانی: در کشورهای با توسعه یافتگی بالا

کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار

تبریز

مقاله کامل

1394

2

مرتضی خورسندی

زهرا عزیزی

برآورد سایز بهینه مزارع پرورش ماهیان سردابی: مورد مزارع انفرادی تولید قزل آلا در استان فارس

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد،

دامغان

مقاله کامل

1394

3

زهرا عزیزی

بررسی رابطه بین نرخ ارز و دستمزد حقیقی در ایران

کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری،

تبریز

مقاله کامل

1395

4

زهرا عزیزی*

مهرناز غسالی

بررسی اثر تحریم ها بر تجارت خارجی و اجزای آن در ایران

کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم ها

تهران

مقاله کامل

1398

 

 

ج) کتاب ( تصنیف تالیف ترجمه ):

نویسنده

عنوان

ناشر

تاریخ چاپ

تصنیف

تالیف

ترجمه

زهرا عزیزی

مداخلات ارزی با نگاهی به اقتصاد ایران

انتشارات نور علم

خرداد97

 

*

 

 

 

د)پروژه‌هاي تحقيقاتي

عنوان طرح

نوع فعاليت در طرح (مجري اصلي، مدير اجرايي، همكار، مشاور و غيره)

محل پژوهش

وضعيت فعلي طرح

مقايسه قدرت پيش بيني انواع الگوهاي رگرسيوني و سري زماني در پيش بيني قيمت مرغ در استان فارس

مجری طرح

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

اتمام یافته در سال 1385

محاسبه قيمت تمام شده ماهي قزل آلا از ديدگاه اقتصادي مورد: مزارع انفرادي استان فارس در سال 86

مجری طرح

اداره کل شیلات استان فارس

اتمام یافته در سال 1387