زهرا عزیزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات

دكتري (Ph.D) :  علوم اقتصادی  (گرایش بین الملل )- دانشگاه شیراز

كارشناسي ارشد:   اقتصاد محض- دانشگاه شیراز

كارشناسي : اقتصاد نظری- دانشگاه شیراز

 

زمینه های تدریس

   اقتصاد ریاضی و ریاضیات

   اقتصاد خرد

   اقتصاد بین الملل