سپیده یگانه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

افتخارات 

عضو هیأت علمی سرآمد آموزشی گروه زبان و ادبیات فارسی در سال 1395.

طراح سؤالات آزمون سراسری کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از مهر 1398.

عضو هیأت علمی سرآمد آموزشی گروه زبان و ادبیات فارسی در سال 1400.

معاون گروه سرآمد آموزشی گروه زبان و ادبیات فارسی در سال 1400.

 

زمینه های تدریس

 

 آیین نگارش و ویرایش (رشته الهیات، علم اطلاعات و دانش شناسی)

 ویرایش متون علمی (رشته الهیات)

 تاریخ ادبیات ایران 1 (رشته ی زبان و ادبیات فارسی)

 کارگاه شعر و داستان (رشته ی زبان و ادبیات فارسی)

 ادبیات انقلاب اسلامی (رشته ی زبان و ادبیات فارسی)

 زبان انگلیسی تخصصی (رشته ی زبان و ادبیات فارسی)

 مقدمات زبان شناسی (رشته ی زبان و ادبیات فارسی)

 فارسی عمومی

 سبک شناسی ادبیات دفاع مقدس (کارشناسی ارشد رشته ی ادبیات پایداری)

 نقد ادبی  (کارشناسی ارشد رشته ی ادبیات پایداری)

مرجع­ شناسی و روش تحقیق (عمومی و تخصصی)

 آیین نگارش و ویرایش 1و2 (به غیرفارسی­ زبانان)، مقطع: کارشناسی ارشد.

 تاریخ زبان فارسی (کارشناسی زبان و ادبیات فارسی)

 سمینار (کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی)

 آیین نگارش و فن بیان (کارشناسی ارشد پژوهش هنر)

 

کارگاه های برگزار شده

عنوان کارگاه: آشنایی با گوگل اسکالر و راه­اندازی آن (به مدت 4 ساعت)، مدرس: دکتر مونا هوروش و دکتر سپیده یگانه، مخاطبان: اعضای هیأت علمی دانشکده ی ادبیات دانشگاه الزهرا (س)، مهر 9 و 16 مهر 1397.

عنوان کارگاه: آموزش مقدماتی شعر (به مدت 10 ساعت)، مدرس: دکتر سپیده یگانه، مخاطبان: دانشجویان، نهاد مسئول: معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا (س)، انجمن علمی دانشکدة ادبیات و کانون شعر و ادب.

 

تدریس در کلاس راهنمایی و آموزش اعضای هیأت علمی در مقولة راه­اندازی و استفاده از گوگل اسکالر؛ به تاریخ 9 و 16/07/1397.

عنوان کارگاه: آموزش مبانی شعر (به مدت 6 ساعت)، مدرس: دکتر سپیده یگانه، مخاطبان: دانشجویان. نهاد مسئول: تشکل دانشجویی بسیج دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، به تاریخ: 25/11/1397.