محمد تقی میرترابی ، عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه الزهرا 

 زمینه های پژوهشی

تحول ستاره های کم جرم، شاخه مجانبی غول ها ، باد های ستاره ای ، سحابی های سیاره نما

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

سایر پژوهش ها