دکتر اعلا تورانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

رديف

عنوان

نوع مقاله

نام نشريه

شماره

سال

علمي پژوهشي

مروري

علمي ترويجي

ارائه در همايش علمي

چاپ شده در دائره‌المعارف

ساير

الف)مقالات  علمی - پژوهشي

1

خدا از چشم انداز پاننبرگ

ü

 

 

 

 

 

مجله پژوهشي حكمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي

2 و3

تابستان و پاییز1386

2

ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا در تبيين موضوع فلسفه و تمايز آن با ساير علوم

ü

 

 

 

 

 

تاريخ فلسفه

5

تابستان1390

3

جهانگير خان و احياي حكمت متعاليه

ü

 

 

 

 

 

تاريخ فلسفه

6

پاییز1390

4

معناداري از ديدگاه ملاصدرا و پل تيليش

ü

 

 

 

 

 

خردنامه صدرا

66

زمستان1390

5

رابطه سعادت و سياست از ديدگاه فارابي

ü

 

 

 

 

 

آموزه هاي فلسفه اسلامي

10

بهارـ تابستان1391

6

عينيت زمان از ديدگاه ابن سينا و كانت

ü

 

 

 

 

 

حكمت و فلسفه

30

تابستان 1391

7

تحليلي بر رابطه هرمنوتيك روشي و فلسفي با تأويل و تفسير قرآن كريم

ü

 

 

 

 

 

آينه معرفت

23

تابستان1389

8

مكتب شيراز و زيرساخت هاي فلسفي حكمت متعاليه

ü

 

 

 

 

 

تاريخ فلسفه

8

بهار 1391

9

بررسی رابطه قضا و قدر با اختیار از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی

ü

 

 

 

 

 

متین

56

پاییز91

10

مسأله منطقی شر از دیدگاه آلوین پلانتینگا

ü

 

 

 

 

 

اسرا

14

زمستان 91

11

تحلیلی بر براهین تجربی علامه طباطبایی و الهیدانان قرن بیستم پیرامون اثبات خدا

ü

 

 

 

 

 

فلسفه دین

2

تابستان92

12

نقش قوه خیال در پدیده وحی از دیدگاه فارابی و ملاصدرا

ü

 

 

 

 

 

انسان پژوهی دینی

31

تابستان93

13

کندوکاوی پیرامون فرجام شناسی  از دیدگاه پل تیلیش

ü

 

 

 

 

 

جستارهای فلسفه دین

شماره1 سال سوم

بهار و تابستان 93

14

تبیین و بررسی بداء از نظر ملاصدرا و امام خمینی

ü

 

 

 

 

 

متین

سال شانزدهم شماره 65

زمستان93

15

علم امام در آینه حکمت متعالیه

ü

 

 

 

 

 

حکمت صدرایی

سال چهارم شماره دوم

بهار و تابستان 95

16

Review of the effect of non-epistemic factors on religious belief from the perspective of William James

ü

 

 

 

 

 

حکمت و فلسفه

سال یازدهم شماره دو

تابستان94

17

سرآغاز پیدایش فلسفه ایرانی

ü

 

 

 

 

 

تاریخ فلسفه

سال ششم شماره  21

تابستان 94

18

پدیدار شناسی معنا گرا با مورد شناسی الهیات سیستماتیک

ü

 

 

 

 

 

پژوهشهای معرفت شناختی

سال پنجم، شماره اول

بهار و تابستان 95

ب)مقالات مروري

1

ترجمه خطبه‌ی بدون الف مولی امیرالمؤمنین

 

ü

 

 

 

 

روزنامه رسالت

 

1377

2

علائم ظهور امام زمان

 

ü

 

 

 

 

 

 

1375

3

التقاط قدیم و جدید از دیدگاه استاد مطهری

 

ü

 

 

 

 

بزرگداشت استاد مطهری

 

1386

4

خاتمیت، عقل و دین از دیدگاه استاد مطهری و اقبال و بونهافر

 

ü

 

 

 

 

حکمت مطهر

 

 

ج)مقالات ترويجي

1

خدا از دیدگاه صدرالمتألهین و پل تیلیش

 

 

ü

 

 

 

 

25

1378

2

الهیات سیستماتیک، الهیات نظام‌مند در آثار صدرا و تیلیش

 

 

ü

 

 

 

خردنامه صدرا

17

1378

3

بررسی مفاهیم عمده در اندیشه سیاسی و حکومتی امام خمینی (ره)

 

 

ü

 

 

 

دانشگاه آزاد

 

1382

4

معرفت‌شناسی امر به معروف و نهی از منکر و نسبت این مقوله با آزادی

 

 

ü

 

 

 

سمینار امر به معروف و نهی از منکر

 

1381

5

پیدایش اصلاح طلبی دینی و اصلاح‌طلبی سکولار در جهان اسلام

 

 

ü

 

 

 

همایش بسیج اساتید

 

1379

6

تعامل اسلام و ایران در رشد علوم اسلامی، انسانی و تجربی، مشهد

 

 

ü

 

 

 

یادنامه همایش علوم انسانی و تجربی

 

1381

7

ملاهادی سبزواری از نگاه ایزوتسو و کربن

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

8

پلورالیسم و وحی از منظر صدرالمتألهين

 

 

ü

 

 

 

خردنامه صدرا

 

1380

9

مبانی الهی فلسفه علم

 

 

ü

 

 

 

نشریه دانشگاه تربیت معلم

 

1375

10

بزرگداشت دویستمین سال فیلسوف مشهور ایمانوئل کانت

 

 

ü

 

 

 

سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی

 

1383

11

قرائت های مختلف از نگاه فلسفه تحلیل زبانان و اصولیین اسلامی

 

 

ü

 

 

 

نشریه تربیت معلم

 

1376

12

نوگرایی یا تقلید بی‌صدا

 

 

ü

 

 

 

ماهنامه صبح

 

1376

13

عزت و افتخار حسینی و دفاع و مراقبت از انقلاب اسلامی

 

 

ü

 

 

 

یادنامه بسیج اساتید

 

1380

14

غدیر از نگاه متکلمان و مفسران شیعه

 

 

ü

 

 

 

همایش غدیر

 

آبان 91

15

اصل عدم قطعیت در تصویر فلسفی و الهیاتی

 

 

ü

 

 

 

مجله آفاق حکمت

5

بهار 92

16

ارتباط دین و اخلاق از دیدگاه کانت و آیت الله مصباح

 

 

ü

 

 

 

معرفت اخلاقی

17

بهار و تابستان 94

د)مقالات ارائه در همايش

1

مکتب اصفهان و پیوست آن به مکتب تهران، در گرگان

 

 

 

ü

 

 

یادنامه دو حکیم استرآباد

25

اردیبهشت 1384

2

تحلیلی بر نظریه انسان چیست، تهران

 

 

 

ü

 

 

یادنامه صدرا

 

1383

3

نظریه ادراک از دیدگاه ابن سینا، یادنامه ابن سینا، همدان

 

 

 

ü

 

 

یادنامه ابن‌سینا

 

1383

4

مراتب هستی و نورالانوار در مکتب اشراق، تهران

 

 

 

ü

 

 

یادنامه شهاب‌الدین سهروردی

 

1384

5

بررسی اجمالی مبانی فلسفه اخلاق اسلام و غرب

 

 

 

ü

 

 

یادنامه کنگره ملاصدرا

 

1384

6

بررسي تحليلي پيرامون ارتباط هست و باید در حكمت متعاليه و مكتب پوزيتويسم

 

 

 

ü

 

 

يادنامه كنگره ملاصدرا

 

1384

7

 The effect of religion in human life (نقش دین در تربیت جامعه)، تیر 1381

 

 

 

ü

 

 

برلین

 

1381

8

سید حیدر آملی (ره) به روایت هانری کربن

 

 

 

ü

 

 

یادنامه حکیم سید حیدر آملی

 

1379

9

تحليلي بر برخي آراء كلامي فلسفي اسماعيليه

 

 

 

ü

 

 

يادنامه همايش اسماعيليه

 

تير1389

10

عرفان منهای شریعت و ناتوی فرهنگی

 

 

 

ü

 

 

همایش پیامبر اسلام و عرفان و معنویت نو

 

ارديبهشت 1387

11

تأثير انديشه هاي فلسفي در زندگي انسان

 

 

 

ü

 

 

همایش ملاصدرا

 

اردیبشت 1388

12

اخلاق حرفه ای در آینه دانشگاه اسلامی (دانشگاه شهید رجایی)

 

 

 

 

 

 

همایش اسلام و ارزش های متعالی با تأکید بر اخلاق

 

7/12/1392

13

نقش نهاد های فرهنگ ساز در ایجاد فرهنگ مطلوب اجتماعی (قم)

 

 

 

ü

 

 

کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

 

16/9/1392

14

جامعه انسانی و تربیت دینی در آینه تفکر ملاصدرا

 

 

 

ü

 

 

نوزدهمین همایش ملی بزرگداشت حکیم ملاصدرا با عنوان فلسفه و نظم عمومی

 

1/3/94

15

تبیین فلسفی خلقت از دیدگاه صدرالمتألهین

 

 

 

ü

 

 

همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی

 

11/94

16

تحلیلی بر مسئله «تأثیر ولایت بر امامت و خاتمیت»

 

 

 

ü

 

 

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی ـ غدیر

 

30/2/95

17

روند کاهشی انحرافات اجتماعی در آینه نظام اسلامی

 

 

 

ü

 

 

پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

29و30/2/95

18

چگونگی ارتباط حرکت و زمان از دیدگاه صدرالمتألهین

 

 

 

ü

 

 

کنگره بین المللی ادبیات، عرفان و فلسفه

 

 

 
 
 • ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا در تبيين موضوع فلسفه و تمايز آن با ساير علوم، تاریخ فلسفه، شماره 5، تابستان1390
 • جهانگير خان و احياي حكمت متعاليه، تاریخ فلسفه،شماره 6، پاییز 1390
 • معناداري از ديدگاه ملاصدرا و پل تيليش، خردنامه صدرا، شماره 66، زمستان 1390
 • رابطه سعادت و سياست از ديدگاه فارابي، آموزه های فلسفه اسلامی، شماره 10، بهار و تابستان 1391
 • عینیت زمان از ديدگاه ابن سينا و كانت، حکمت و فلسفه، شماره 30، تابستان 1391
 • تحليلي بر رابطه هرمنوتيك روشي و فلسفي با تأويل و تفسير قرآن كريم، آینه معرفت، شماره 23، تابستان 1389
 • مكتب شيراز و زيرساخت هاي فلسفي حكمت متعاليه، تاریخ فلسفه، شماره 8، بهار 1391
 • بررسی رابطه قضا و قدر با اختیار از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی، متین، شماره56، پاییز 1391
 • مسأله منطقی شر از دیدگاه آلوین پلانتینگا، اسرا، شماره14، زمستان 1391
 • تحلیلی بر براهین تجربی علامه طباطبایی و الهیدانان قرن بیستم پیرامون اثبات خدا، فلسفه دین، شماره2، تابستان 1392
 • نقش قوه خیال در پدیده وحی از دیدگاه فارابی و ملاصدرا، انسان پژوهی دینی، شماره31، تابستان1393
 • کندوکاوی پیرامون فرجام شناسی  از دیدگاه پل تیلیش، جستارهای فلسفه دین، سال سوم، شماره1، بهار و تابستان 1393
 • تبیین و  بررسی بداء از نظر ملاصدرا و امام خمینی، متین، سال شانزدهم، شماره65، زمستان 1393
 • سرآغاز پیدایش فلسفه ایرانی، تاریخ فلسفه،سال ششم، شماره21، تابستان94

 

 •   Review of the effect of non-epistemic factors on religious belief from the perspective of William James ، سال یازدهم، شماره2، حکمت و فلسفه، زمستان94 
 • علم امام در آینه حکمت متعالیه، حکمت صدرایی، سال چهارم، شماره دوم، بهار و تابستان 95
 • پدیدار شناسی معنا گرا با مورد شناسی الهیات سیستماتیک،پژوهشهای معرفت شناختی،شماره پیاپی11، بهار و تابستان95

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 • مقاله مکتب اصفهان و پیوست آن به مکتب تهران، در گرگان،یادنامه دو حکیم استرآباد، اردیبهشت 1384
 • تحلیلی بر نظریه انسان چیست، تهران، یادنامه صدرا، 1383
 • نظریه ادراک از دیدگاه ابن سینا، یادنامه ابن سینا، همدان،یادنامه ابنسینا، 1383
 • مراتب هستی و نورالانوار در مکتب اشراق، تهران، یادنامه شهابالدین سهروردی، 1384
 • بررسی اجمالی مبانی فلسفه اخلاق اسلام و غرب، یادنامه کنگره ملاصدرا، 1384
 • بررسي تحليلي پيرامون ارتباط هست و باید در حكمت متعاليه و مكتب پوزيتويسم، يادنامه كنگره ملاصدرا، 1384
 • سید حیدر آملی (ره) به روایت هانری کربن، یادنامه حکیم سید حیدر آملی، 1379
 • تحليلي بر برخي آراء كلامي فلسفي اسماعيليه،يادنامه همايش اسماعيليه، تیر1389
 • عرفان منهای شریعت و ناتوی فرهنگی، همایش پیامبر اسلام و عرفان و معنویت نو، اردیبهشت 1387
 • تأثير انديشه هاي فلسفي در زندگي انسان، همایش ملاصدرا، اردیبهشت 1388
 • معرفتشناسی امر به معروف و نهی از منکر و نسبت این مقوله با آزادی، سمینار امر به معروف و نهی از منکر، 1381
 • پیدایش اصلاح طلبی دینی و اصلاحطلبی سکولار در جهان اسلام ،همایش بسیج اساتید، 1379
 • بررسی مفاهیم عمده در اندیشه سیاسی و حکومتی امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد، 1382
 • تعامل اسلام و ایران در رشد علوم اسلامی، انسانی و تجربی، مشهد،یادنامه همایش علوم انسانی و تجربی، 1381
 • ملاهادی سبزواری از نگاه ایزوتسو و کربن
 • مبانی الهی فلسفه علم، نشریه دانشگاه تربیت معلم، 1375
 • بزرگداشت دویستمین سال فیلسوف مشهور ایمانوئل کانت،سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی، 1383
 • قرائت های مختلف از نگاه فلسفه تحلیل زبانان و اصولیین اسلامی، نشریه تربیت معلم، 1376
 • نوگرایی یا تقلید بیصدا، ماهنامه صبح، 1376
 • عزت و افتخار حسینی و دفاع و مراقبت از انقلاب اسلامی، یادنامه بسیج اساتید، 1380
 • اخلاق حرفه ای در آینه دانشگاه اسلامی (دانشگاه شهید رجایی)،همایش اسلام و ارزش های متعالی با تأکید بر اخلاق، 7/12/1392
 • The effect of religion in human life،نقش دین در تربیت جامعه، برلین، 1381
 •  رابطه شیعه و مدرنیته در روزگار معاصر(سخنرانی به زبان انگلیسی)، همایش دین و مدرنیسم، آلمان، تابستان 2014
 • تحلیل نظریه آینده نگری در تصاویر دینی،چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،  31/2/1394
 • تأثیر فلسفه الهی در زیست و حیات انسان،اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی،5/6/94
 • جامعه انسانی و تربیت دینی در آینه تفکر ملاصدرا،نوزدهمین همایش ملی بزرگداشت حکیم ملاصدرا با عنوان فلسفه و نظم عمومی،تهران، 1394/3/1
 • تبیین فلسفی خلقت از دیدگاه صدرالمتألهین،همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی،بوشهر، 1394/11
 • تحلیلی بر مسئله «تأثیر ولایت بر امامت و خاتمیت»،اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی ـ غدیر،رشت، 1395/2/30
 • روند کاهشی انحرافات اجتماعی در آینه نظام اسلامی، پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران،30و 1395/2/29
 • امکان تجمیع علوم انسانی و اسلامی از نگاه علامه طباطبایی (ره)، THE th International Conference on MODERN Approaches To Research In The Humanities, Kuala Lumpur-Malaysia, 26 JULY 2017
 • بررسی درمان بیماری های روحی و روانی با رویکرد به اعتقادات دینی، بیست و دومین همایش ملی حکیم ملاصدرا با عنوان فلسفه و پرستش و نیایش، تهران، 1397/2/26
 • نوآوری های فلسفی ابن سینا، کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی، تهران، 1397/2/17
 • The Role of Philosophy and Culture in Preventing Conflicts and Resolving Disputes، International Conference on Trends and Innovations in Management, Engineering, Science and Humanities,2018, Dubai,UAE, december20J30,2018

   

 

 • طرحهای پژوهشی
 • طرح تحقیقاتی فرجام شناسی از دیدگاه پل تیلیش، دانشگاه الزهرا(س)، تاریخ انجام:   1/7/92   تا  31/1/94
 • طرح تحقیقاتی بررسی جایگاه و کارکرد بداء از نظر ملاصدرا و امام خمینی، تاریخ انجام: 31/6/93 تا 31/6/94
 • طرح تحقیقاتی عینیت زمان در نگاه ابن سینا و کانت، تاریخ انجام: 24/12/90 تا 30/12/91

 

 • اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری
 •  
 •  

 

افتخارات/جوایز 

 • کسب رتبه استاد ممتاز در هفته پژوهش سال‌های 1379، 1382، 1383، 1384 و 1385
 • کسب رتبه دانشجوی ممتاز دکتری در سال 1375 دانشگاه تربیت مدرس
 • کسب عنوان مقاله برتر در سمینار بین‌المللی حکیم جهانگیر خان قشقایی در سال 1378
 • كسب عنوان مسئول نمونه بسيج اساتيد 1389
 • کسب عنوان «شایسته تقدیر» پایان نامه «رابطه امامت و خاتمیت در آموزه های شیعی» خانم وهاب زاده با راهنمایی دکتر تورانی، 12/8/91 در جشنواره پایان نامه های حوزه غدیر
 • کسب گواهی نامه پایان دوره آموزشی دوره های توانمند ساز (دوره آموزشی جنگ نرم) در تاریخ28/12/1391
 • کسب گواهی داوری چهار مقاله در همایش ملی "اسلام و ارزش های متعالی با تأکید بر اخلاق" 7/12/1392
 • کسب مدال درجه یک و کسب مقام اول تیمی در مسابقات ورزشی گلبال در سال 1393
 • تقدیر از برگزاری کلاس آموزش پروپزال نویسی

 

 

 • کتب تألیف/ترجمه شده
 •  پلورالیسم دینی و چالشها، انتشارات مرشد ، 1381
 • خدا از دیدگاه صدرالمتألهین و پل تیلیش،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1383
 • ترجمه کتاب An Introduction to systematic theologe   (مقدمه ای بر الهیات سیستماتیک؛ اثر ولف هارت پاننبرگ)، Wolf Hurt Panenberg، انتشارات دانشگاه الزهرا، 1384


   
 • سایر پژوهش ها
 • اصل عدم قطعیت در تصویر فلسفی و الهیاتی، آفاق حکمت، بهار 1392
 •  ارتباط دین و اخلاق از دیدگاه کانت و مصباح، معرفت اخلاقی
 • ترجمه خطبهی بدون الف مولی امیرالمؤمنین، روزنامه رسالت، 1377
 • التقاط قدیم و جدید از دیدگاه استاد مطهری، بزرگداشت استاد مطهری، 1386
 • خاتمیت، عقل و دین از دیدگاه استاد مطهری و اقبال و بونهافر،  کنگره حکمت مطهر