خانم دکتر افسانه توسلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

مقالات چاپ شده در مجلات و فصلنامه ها

 

1- Review the degree of nuclear family affiliation among fathers and mother families among students, Sociology of Education Journal, Vol.7, No.7, PP 1-23, 2020.

2- Factors Related to Domestic Violence Against Pregnant Women Referring to Hospitals and Vaccination Centers in Tehran, The Journal of Uremia Nurse Midwifery, Vol.17, No. 5, 2019.

3- The Study of the Dominance of Gender on the Social life of Sexual Transformers. Social Studies and Research in Iran. Vol. 8, No.1, 2018.

4- A Survey on Men's Awareness of Premenstrual Syndrome and Marital Satisfaction in Married Women in Tehran IranOpen Public Health Journal.Vol. 11, PP.104-111,  2018.

5- Women's Employment and Children's Cultural Capital A Study Based on Bourdieu's Theory.International Journal SOC.SCI Education,Vol. 8, No. 1, 2018.

6- Social Factors affecting to Elective Cesarean in Iran. Bioethics and Health Law Journal.Vol.1, No. 3, PP.41-46, 2017.

7- Sociological factors affecting brand use among women referring to shopping centers in Tehran,Iranian Journal of Social Problems, Vol. 8, No. 2, PP. 259-276, 2017.

8- Using Internet and the tendency to self-showing (Case Study of female graduates of one university in Tehran).Women's Psychological Social Studies. Vol. 13, No. 4, pp. 95-122, 2013.

9- Sociological Explain of Value Changes in Daughters and their Mothers, Journal of Sociological Researches, Vol. 8, No.2 ,2015.

10- Social Factors of Tendency to Caesarian Section in Pregnant Women, Journal of Medical Ethics,Vol. 7, No.29, 2015

11- The Effect of Socioeconomic Status on Self-Concept among the Married Women Admitted to the Health Centers in Eastern Tehran,Journal of Social Studies, Vol. 1, No. 1, PP. 10-16, 2015.

12- Review of Sexual Identity Differences in Woman and Man Athlete in Iran,Journal of New Approaches in Sport Management,Vol. 3, No.8, pp 73-82, 2015.

13- A Comparative Study of Effective Factors on Employed Women and Men Career Success in SAPCO Industrial, Journal of Applied Environmental Sciences, Vol 5, 2015.

14- Investigating the Relationship between Habits and Marital Satisfaction,Motahar Scientific Journal, 2015.

15- The Impact of Cultural Capital on Psychological Violence against Women (Case Study: Women who referred to family Court in Tehran City),Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, Vol,40,No. 1, 2014

16- The Impact of Women’s Infertility on Subjective Dimension of Quality of Life (QOL),Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, Vol.40, No1, 2014.

17- Review of Effected Social Factors on Economic Fights in Marital life in Employed and Unemployed Women in the City of Tehran,Social Issues in Iran, Vol.5, No.2, pp. 365-390, 2014.

18- Sociological Approach in Attitude towards Dowry,Journal of Sociological and Psychological Women Studies,Vol. 12, No.4, pp. 43-68, 2014

19- Investigating the effect of women's individual and mental differences on body management. Journal of Cultural Education of Women and Family.  Vol. 7, No. 23, 2014.

20- Social Factors Affecting Expenditing Sex Change Surgery in Patients with Gender Identity Disorder, Scientific Journal of Forensic Medicine, Vol.20, No. 2, pp 19- 26,  2014.

21- Effect Review of Individual-Psychological Distinctions on Women’s Body Management, Journal of Women and Family Cultural Educative, Vol.7, No.23, p.107-132, 2013.

22- Factors Affecting Nuclear Family of Procreation Dependence to Father Family OF Orientation. Sociological Studies of Iran, Vol.2, No.5, pp. 39-56, 2012.

23- The Effect of Normative Pressure on Women’s Body Management,Journal of Contemporary Sociology,2011.

24- The Impact of Women's Employment on the Power Structure in the Eyvanekey City Families. Woman in development and politics,Vol. 9, No. 3, PP. 133-149, 2011.

25- Personal and Family Obstacles and Problems in  Job Promote Female Employees, National Petroleum Agency, Journal of Iran Sociological Studies, Vol.1, No.1, pp.93-107, 2011.

26- Gender Analysis of Girls and Boys Athletic Sport with a Sociological Approach, Journal of Jahesh,Vol.2,  No.8, pp. 65-75, 2011.

27- Sociological Review of Effect of Socio-Economic Status on Pyramid of Power in Family, Journal of Social Sciences,Vol.4, No.2, pp.77-102, 2011.

28- Investigating The Glass Ceiling Phenomenon from the Perspective of Organizational Sociology in Iran NGO’S,Journal of Social Sciences, No.27, 2010.

29- The Impact of Social and Intellectual Conditions of Women on the Efficiency of Laws about them,Journal of Contemporary Sociology, Vol.2, No.2,pp.27-50,2010.

30- A Comparative Study of Reproduction & Redefined Gender Identity in Combat Athlete Girls, Journal of Social Sciences ,Vol.17, No.37,pp.115-145, 2010

31- A Sociological Study on the Effect of Social-Economic Status of Violence against Women during Marital life (Case Study: Employees and Staff of Azad University of Tehran),Journal of Family Research Vol.5, No. 4, 441-454, 2010.

32- “Psycho-Social Factors on People’s Tendency to Sexual Change in the City of Tehran in Middle East”,Journal of Family Medicine, Vol.7, NO.7, PP. 33-38, 2009.

33- Factors Affecting the Tendency of Employment Outside Home,Journal of Social Sciences, Vol. 2, No. 2, pp.34-35, 2008.

34- Sociology of Sport and Gender Roles,Journal of Science, Sport, Health, Vol.14, 2006.

35- Talent Finding in Sport,Sama Educational Journal, Vol.12, 2005.

36- Sociology of Sport and Social Classes, Journal of Science, Sport, Health, Vol.12, 2005.

37- A Theory of Religious Commitment,Journal of Research & Cultural Studies, Vol.5, No.20,21, pp.286-253, 2001

38- Social Trust,Journal of Research, Vol.5, No.18, 2001.

ا

 ا

ا

  نشست های تخصصی در مجامع علمی

1

سخنرانی در نشست تخصصی (راهکارهای افزایش ارتباط عاطفی درون خانواده)، بهمن 1390

سخنرانی در نقد کتاب جامعه شناسی ورزش، انجمن جامعه شناسی ایران، دی 1392

سخنرانی در جلسه نقد کتاب "تفکر انتقادی در جامعه شناسی ورزش" در انجمن جامعه شناسی ایران، دی 1392

سخنرانی در انجمن جامعه شناسی ایران، تحلیل و بررسی ابعاد مساله خشونت علیه زن، مهر 1395

چیستی جامعه شناسی ورزش "نشست گروه جامعه شناسی ورزش، انجمن جامعه شناسی ایران، دی 1395

"زنان در عرصه های عمومی و ورزش" در نشست تخصصی حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان، انجمن جامعه جامعه شناسی ایران، خرداد 1395، لینک

"آینده خانواده" نشست تخصصی روز ملی خانواده، سازمان بهزیستی استان تهران، مهر 1395

بررسی ابعاد تامین امنیت زنان در برابر خشونت "در نشست تخصصی حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان، انجمن جامعه شناسی ایران، 1395 مهر، لینک

سخنراني با عنوان (چيستي جامعه شناسي ورزشي)، گروه تخصصی جامعه شناسی ورزش انجمن جامعه شناسی ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، آبان 1397

سخنرانی با عنوان بررسي ابعاد اجتماعي و حقوقي مهريه در حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان، انجمن جامعه شناسان دانشگاه تهران، آبان 1397

استفاده نهادهای حاکمیتی از توان­ دانشگاه ­ها و مراکز پژوهشی برای حل مسائل واقعی زنان، سلسله گفتگوهاي كارشناسي با موضوع فيمينيسم و واگرايي جنسيتي در ايران، افق مکث (پژوهشنامه راهبردی امنیت فرهنگی)، 1397

اولين كرسي آزاد انديشي با موضوع بررسي ابعاد تربيتي و روان شناختي جايگاه جنسيتي در خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران، دی 1397

ارائه مقاله در وبینار تخصصی "زنان به منزله قلب خانواده و جامعه در دوران شیوع ویروس کرونا" با حضور اساتید و فرهیختگان دو کشور ایران و فلیپین، شهریور 1399

ا

ا

طرحهای پژوهشی

 

1) سیر تحول آموزش عالی در کشورهای اسلامی، معاونت پژوهشی، 1378

2) بازسازی بازارچه سید اسماعیل تهران، معاونت پژوهشی، 1380

3) بازتولید و بازتعریف هویت جنسیتی در دختران قهرمان ورزش رزمی در اداره تربیت بدنی، 1388

4) میزان و ابعاد وابستگی خانواده فرزندیاب به خانواده جهت یاب (روابط خویشاوندی)، معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا، 1389

5) پیامدهای فرهنگی اشتغال زنان، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1391-1392

6) تاثیر pms بر رضایت از زندگی زناشویی، معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا، 1391-1392

ا

ا

ا افتخارات

 

پژوهشگر منتخب، 1391

پژوهشگر منتخب، 1392

پژوهشگر برتر گروه، 1393

پژوهشگر برتر دانشکده، 1394

ا

ا

ا

  کتب تألیف/ ترجمه شده

 

تصویر زن در آثار برندگان جایزه نوبل ادبیات (با تاکید بر آلیس مونرو)، 1396 (2017 میلادی)

تالیف کتاب زن و هنر بازنمایی زنانه در رسانه نشر فرهیختگان دانشگاه 1394

تالیف کتاب پیامدهای فرهنگی اشتغال زنان در خانواده نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباط

ترجمه کتابنظریه های جامعه شناسی انتقادی در ورزش نوشته ریچارد جیولیونوتی (2005)، نشر علم 1391

ا

ا

ا

 

سایر فعالیت های علمی

 

راهنمایی، مشاوره و داوری بیش از 50 پایان نامه کارشناسی ارشد

داوری مقالات مجلات ISI نظیر Scientific Research and Es

داوری مقالات مجلات علمي و علمي-پژوهشي نظير مجله پژوهش زنان، فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي، فصلنامه جهش، مجله جامعه شناسی ایران، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر و ...

عضو هیئت رئیسه پنل تخصصی اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی 1397

شركت در كارگاه دانش افزايي در زمينه فرهنگي-تربيتي-اجتماعي

كارگاه آموزشي در مورد پيشرفت هاي استراتژيك براي مديريت آموزش عالي، آذر 1397

كارگاه ارتقاي رتبه و مرجعيت علمي و فناوري دانشگاه در سطح ملي و بين المللي، برگزار کننده مركز جذب اعضاي هيئت علمي، مهر 1396

کارگاه اخلاق آموزشی، برگزار کننده دانشگاه الزهرا، اردیبهشت 1396

دوره آموزشي توجيهي-حفاظتي با موضوع امنيت ملي (1)، اسفند 1395

كارگاه (آشنايي با طرح ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي)، برگزار کننده مركز جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بهمن 1395

آشنايي با كرسي هاي نظريه پردازي و ترويجي، برگزار کننده مركز جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دی 1395

كارگاه آموزش اخلاق علمي و حرفه اي، برگزار کننده مركز جذب  اعضاي هيئت علمي وزارت علوم تحقیقات و فناوری، آذر 1395

آشنايي با دستورالمل ارزيابي اعضاي غير هيئت علمي، هيئت اجرايي منابع انساني دانشگاه، تیر 1395

رويكردهاي يادگيري و ياددهي و ارزيابي آموخته ها، برگزارکننده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، اردیبهشت 1394

شركت در دوره آموزشي "آشنايي با شيوه هاي مستندسازي فعاليت هاي سازماني"، مدير دفتر طرح و برنامه دانشگاه، اردیبهشت 1393