خانم دکتر افسانه توسلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

دکتر افسانه توسلی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دانشیار گروه مطالعات دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

  دد

 ددد

  دکتری (PhD): جامعه شناسی

  کارشناسی ارشد: جامعه شناسی

کارشناسی: مامایی

 ا

  ا

 ا

Location Vector SVG Icon (41) - SVG Repo Free SVG Icons  آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی،

          گروه مطالعات زنان و خانواده

اطلاعیه شماره 20- اعلام شماره های تماس با ستاد برگزاری  تلفن: 02188058491

دورنگار: 02188047862

mail  پست الکترونیک:

Afsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir

afsantav@yahoo.com

 

  لینک صفحات شخصی:

 ا