زهرا طالب پور

 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

زهرا طالب پور دانشیار گروه شیمی دانشکده فیزیک و شیمی دانشگاه الزهرا (س)

  زهرا طالب پور

      استاد گروه شیمی
      دانشکده فیزیک و شیمی
      دانشگاه الزهرا (س)

 

 


تلفن: ۸۵۶۹۲۶۱۹-۰۲۱

تلفکس: ۸۸۶۱۳۹۳۵

آدرس پست الکترونیکی: ztalebpour@alzahra.ac.ir, ztalebpour@yahoo.com, ztalebpour@gmail.com

آدرس محل کار: تهران، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده فیزیک و شیمی، گروه شیمی، کد پستی: ۱۹۹۳۸۹۴۳۳۶


تحصیلات

دکتری، شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۲-۱۳۷۷

کارشناسی ارشد، شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۷-۱۳۷۵

کارشناسی، شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۵-۱۳۷۱


تجربیات آموزشی

مقطع دکتری: تحلیل آماری نتایج، کاربرد آمار در شیمی تجزیه، پیشرفت­های نوین در تجزیه دستگاهی، لیزر و کاربرد آن در شیمی، نانوبیوتکنولوژی، روش­های نوین شیمیایی و فیزیکی جداسازی 

مقطع کارشناسی ارشد: روش­های نوين در شيمی تجزيه، تجزيه پيشرفته، کروماتوگرافی، روش­های فيزيکی و شيميايي جداسازی، روش­های تعیین ساختار مواد نانو

مقطع کارشناسی: شیمی عمومی يک و دو، شيمی تجزيه يک، تجزيه دستگاهی، تجزیه ۳، آزمایشگاه تجزیه دستگاهی، آزمایشگاه تجزیه ۳، کاربرد کامپيوتر در شيمی، روش های استخراج و جداسازی، روش­های جداسازی در شیمی


انتشارات


از علاقمندان به گذراندن دوره ی پسا دکترا دعوت می شود که با یکی از آدرس های پست الکترونیکی تماس حاصل فرمایند.