زهرا طالب پور

 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

زهرا طالب پور دانشیار گروه شیمی دانشکده فیزیک و شیمی دانشگاه الزهرا (س)

  زهرا طالب پور

      دانشیار گروه شیمی
      دانشکده فیزیک و شیمی
      دانشگاه الزهرا (س)

 

 


تلفن: ۸۵۶۹۲۶۱۹-۰۲۱

تلفکس: ۸۸۶۱۳۹۳۵

آدرس پست الکترونیکی: ztalebpour@alzahra.ac.ir, ztalebpour@yahoo.com, ztalebpour@gmail.com

آدرس محل کار: تهران، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده فیزیک و شیمی، گروه شیمی، کد پستی: ۱۹۹۳۸۹۴۳۳۶


تحصیلات

دکتری، شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۲-۱۳۷۷

کارشناسی ارشد، شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۷-۱۳۷۵

کارشناسی، شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۵-۱۳۷۱


انتشارات