خانم دکتر ترانه تجویدی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي


 T.Tajvidi, M. Razzaghi and M. Dehghan,"Modified rational Legendre approach to laminar viscous flow over a semi-infinite at plate", Choas Soliton Fractals, 35,59(2008)

M.Esmaeili, Gh. Allameh and T.Tajvidi, "Using game Theory for analysing pricing models in closed-loop supply chain from short- and longterm perspectives", International Journal of Production Research,2015(Q1)

غزاله علامه، مریم اسمعیلی و ترانه تجویدی،" توسعه چندین مدل قیمت گذاری در زنجیره تامین سبز تحت ریسک با رویکرد نظریه بازی ها"
نشریه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران زمستان93

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

ترانه تجویدی، "تاثیر پارامتر نگاشت در حل معادلات دیفرانسیل در بازه نیمه متناهی"،
نهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی، دانشگاه مدنی آذربایجان تیرماه 1391

ترانه تجویدی و ایرج دریابر،" لزوم ایجاد نگرش علمی در استراتژی حمل زنجیره تامین ایران خودرو"
پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه مدنی آذربایجان1391

M. Hashemi Rad and T. Tajvidi, " Improvement sufficient frontier in Data Envelopment Analysis
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران- دانشگاه سمنان- شهریور 93